10.4. Ліфти

Ліфти й ескалатори відносяться до механічних пристроїв для організації повідомлення між поверхами. У багатоповерхових будинках (більш 5-ти поверхів) проектування сходів нерозривно зв'язано з пристроєм ліфтової шахти. Сходово-ліфтовий вузол - найважливіший елемент багатоповерхового будинку. Ліфти можуть бути періодичної чи безупинної дії (патерностери).

Ліфти, застосовувані в житлових і суспільних будинках, складаються з кабіни, підвішеної на декількох сталевих канатах, перекинутих через шків піднімальної лебідки, що знаходиться в машинному відділенні (Рис. 14). Кабіна врівноважується противагою, що складається з чавунних чи бетонних вантажів. Кабіна і противага переміщаються по спеціальних напрямних, що встановлюють з великою точністю на усю висоту шахти ліфта. У нижній частині шахти повинний бути улаштований приямок глибиною не менш 1,3 м. Машинне приміщення ліфта може знаходитися над шахтою чи під нею. Чиста висота машинного приміщення не менш 2,1м.

В даний час найбільш поширено верхнє розташування машинного примі-щення.

Найважливішими характеристика-ми ліфтів є вантажопід'ємність, швидкість та прискорення. Вантажо-під'ємність пасажирських ліфтів встановлюється у залежності від кількості пасажирів, що можуть розміститися в кабіні ліфта. Найбільш уживані вантажопід'ємністю 350, 500 та 1000 кг. Місткість таких ліфтів відповідно 5, 7 та 14

людин. Габарити ліфтових кабін в будівлях підвищеної поверховості повинні дозволяти перевіз хворих на носилках та мебелі.

Швидкість пасажирських ліфтів приймається від 0,5 до 3,5 м/сек та більше. В звичайних житлових будинках швид-кість ліфтів приймається не більше 0,65 - 1 м/сек. Прискорення пасажирських ліфтів не повинно перевищувати 2 м/сек.

Ліфти розміщують в житлових будинках, що мають 6 поверхів та більше.

Необхідно враховувати, що шахта ліфтів не повинна примикати безпосередно до житлових приміщень. Не можна розміщувати машинне відділення ні безпосередно над та під житловими прміщеннями, ні суміжно з ними.

Шахти та приміщення машинних відділень ліфтів повинні огороджуватися стінами та перекриттями із неспалених матеріалів з межею вогнестійкості не менш 1 години.

Підвісні зовнішні ліфти використовують головним чином для обладнання існуючих житлових безліфтових будинків вертикальним транспортом (рис. 16). В конструкції підвісних ліфтів застосовують тільки одну консольну опору для усього ліфта, що розташовують на рівні карнизу будинка.


Машинне відділення підвісного ліфта р озташовують в межах шахти. Шахти підвісних ліфтів оборудуют, подвійним склом, що дозволяє експлуатувати ліфт зимою без

Рис. 12 - Варіанти планіровки ліфтових шахт. А -заднє розміщення противаги пасажирського ліфта; Б - теж бокове; В - бокове розміщення

противаги вантажно-пасажирського ліфта

Рис. 13 - Загальний вигляд підвісного зовнішнього пасажирського ліфта: 1 - підвісна ліфтова шахта; 2 - несучі консольні опори для підвісної ліфтової шахти Підвісні конструкції ліфтів дозволяють організувати вхід в будівлю під шахтою, що не має опор и у низу.

10. 5. Ескалатори

Ескалатором називаються сходи, що рухаються, стосовна до класу піднімальних пристроїв безупинної дії. Ескалатори застосовують головним чином у громадських

будинках з інтенсивними пасажиропотоками (в універсальних магазинах, у виставкових павільйонах і т.п.). За призначенням ескалатори підрозділяються на пасажирські і в антажо- пас ажир сь кі.

У будинках часто застосовують багатомаршові схеми розміщення ескалаторів. Одномаршовий ескалатор складається з натягнутих ланцюгів - ступіней, що спираються на несучі опори будинку в трьох точках (рис. 14). При невеликих висотах підйому (до 10 м) середньої опори може не бути.

Рис. 14 - Конструктивне рішення ескалатора

1 - нижня опора; 2 - проміжна опора; 3 - верхня опора; 4 - натяжна станція;

5 - приводна станція

Ескалатор складається з приводу, укріпленого на похилому металевому каркасі, і двох похилих замкнутих ланцюгів, що обгинають дві пари шківів, з яких верхній є ведучим, а нижній - натяжним.

У конструкцію ескалатора входять поручні, піддони, сміттєзбиральники, мастильні пристрої. Годинна максимальна продуктивність ескалатора будь-якого типу Q визначається по формулі

Q = _3600 nv (pnacc/год, t

де n - кількість пасажирів, що містяться на одній щаблі;

v - швидкість руху сходової полотнини в м/сек;

t - крок щаблів (звичайно 0,405 м);

ф - коефіцієнт заповнення полотнини ескалатора. Коефіцієнт заповнення залежить від швидкості руху полотнини ескалатора. Значення коефіцієнта ф рекомендується приймати по таблиці.

Ширина полотнини ескалатора коливається від 0,5 до 1,2 м залежно від необхідної продуктивності. Найбільш розповсюдженими є із шириною полотнини 0,6 - 1 м. Кут нахилу полотнини може бути довільним, але не перевищуючим 30°. Швидкість руху полотнини ескалатора в межах від 0,4 до 1 м/сек.

А         _          Б В

■Є„ГП г,

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

Від чого залежать розташування, число сходів у будинках і їхні розміри?

Як сходи розрізняють по призначенню?

Як сход и р озр ізняють по р озташу ванні в бу динку ?

З яких елементів складаються сходи ?

Які конструкції застосовуються в дерев'яніих сходах?

Які пандуси влаштовують в громадських будівлі?

Де та які ліфти влаштовують в житлових будинках?

Де та які ліфти влаштовують в громадських будівлях?

Які ескалатори влаштовують в громадських будівлях?

Де монтуються підвісні ліфти?

Які схеми ескалаторів можуть застосовуватися в громадських будівлях?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я