8.2. ВІКНА, ВІТРАЖІ, ВІТРИНИ

8.2.1. Вітражі і вітрини

Вітражі знаходять усе більш широке застосування в сучасній архітектурній практиці і можуть бути з одинарним, подвійним і потрійним осклінням. Вітражі і вітрини можуть заміняти цілу стіну й об'єднаються в стрічкові горизонтальні і вертикальні смуги. Вітрини бувають убудованими і приставними. Зовнішнє оскління вітрин може бути вертикальним і похилим (не більш 10-15°). Похиле положення скла у вітринах (нахил назовні) додають для того, щоб знизити відображення світла від небозводу і зменшити блескість скла. З зовнішньої сторони вітрини з низькими підвіконнями щоб уникнути нещасливих випадків обгороджують міцними поручнями на відносі.

Вітражі і вітрини повинні задовольняти вимогам достатньої теплоізоляції, непродувності, міцності. Їхні конструкції розраховують на сприйняття власної ваги і горизонтальних вітрових навантажень і повинні бути ретельно прикріплені до несучих конструкцій будинку. Особливо великі по площі вітражі і вітрини розчленовують на окремі поля-карти вертикальними і горизонтальними імпостами, що передають вітрові навантаження на елементи несучого кістяка будинку. При висоті і ширині вітража 4-5 м і більш як імпости використовують сталеві двотаври і швелери, перетини яких підбирають з розрахунку. При вітражах більш великих розмірів горизонтальні і вертикальні імпости виконують у виді пруткових прогонів чи ферм із куточків чи труб. Безплетінні вітражі, що бажано виконувати з загартованого скла, прикріплюють до колон і перекриттів будинку металевим упорам чи ребрами, виконаними з того ж загартованого скла. Особлива твердість конструкції вітража потрібно в місцях установки плетінь, що відкриваються, і дверей.

При конструюванні вітражів крім вітрових навантажень враховують деформації металевих конструкцій. А також осаду будинку, прогини і коливання козирків і навісів. У зв'язку з цим несучі конструкції вітражів улаштовують з ковз-ним чи гнучким зв'язком вертикальних імпостів. Такі зв'язки при плетіннях, «стоячих» на цокольній обв'язці, улаш­товують поверху, а при «висячих» на покритті вітражах - понизу. Протилежні сторони вітражів чи їхніх імпостів улаштовують зі звичайним твердим закладенням.

Пристрій непомірно великих вітражів і вітрин при континентальному характері клімату нерідко приводить до надмірного перегріву приміщень чи їхньому переохолодженню. У південних районах країни від перегріву вікон і вітражів сонячними променями влаштовують різного типу пристрої, що затемнюють, навіси і козирки, горизонтальні і вертикальні поворачивающиеся жалюзі, стаціонарні жалюзи-брисоли, маркізи і тверді штори і т.д. Солнцезахисні пристрої розміщають між стеклами. Останнє більш ефективно, але менш довговічно.

Типи світло прозорих огороджень і вимоги до них

Вікна - один з найважливіших елементів зовнішнього огородження будинку. Розміри, форма, кількість і розподіл вікон значною мірою визначають і ступінь комфорту в будинку, і архітектурно - художнє його рішення.


Вікна магазинів, де простір між стеклами використовується для експозиції товарів, називають вітринами. Вікна, що заповнюють майже целую стіну, а також світло прозорі начіпні стіни, чи що самонесу ть, називаються вітражами. Вікна пропускають сонячне світло усередину будинку, зв'язують внутрішні приміщення з зовнішнім простором, із природою в той же час захищають приміщення від холоду, вітру дощу снігу, перегріву і вуличного шуму і дозволяють вентилювати їх. Розміри і форму вікон цивільних будинків установлюють виходячи з загальних архітектурних рішень і з необхідного рівня освітленості приміщень. Звичайно в житлових будинках площа світлових прорізів приймається не менш 1:8 площі підлоги, а в південних районах не менш 1:10.

Велике значення для аерації, тоб-то природного провітрювання приміщення, має правильне розташування стулок, що відкриваються, кватирок і фрамуг. Для провітрювання великих приміщень найбільш ефективне розміщення кватирок, що відкриваються, і фрамуг з максимальним перепадом по висоті (внизу і вгорі прорізів).

У вікнах житлових кімнат звичайно встановлюють кватирки. Більш гігієнічні фрамуги, тобто віконні стулки, встановлювані у верхній частині вікна і відкриваються на горизонтальній осі. Фрамуги дозволяють направляти потік холодного повітря до стелі приміщення, де він перемішується з теплим повітрям, що зменшує небезпеку застуди. Пристрій фрамуг особливо доцільно в таких приміщеннях, де провітрювання бажане вести постійно й у присутності людей (лікарняні і санаторні палати, аудиторії, класи, ігрові і спальні кімнати дитячих установ і т.п.). Фрамуги займають звичайно  -   висоти вікна і

тому, мож-ливі лише у високих вікнах, інакше горизонтальні елементи плетіння можуть виявитися на рівні людського ока (1,4 -1, м від рівня підлоги). Для спрощення конст­рукції і поліпшення малюнка плетіння вентиляційні отвори іноді влаштовують за межами вікна у виді «глухої» (незаскленої) кватирки.

Віконні плетіння можуть бути одностворними, двустворними і багатостворними, глухими чи відкриватися в одну чи різні сторони і можуть бути засклені в одне, два і три скла.

Одинарне оскління (R<,= 0,20 м  • год Х град/ккал) припустимо лише в IV кліматичної, у не опалювальних будинках у всіх кліматичних зонах, а також у прорізах внутрішніх стін.

Подвійне оскління чи склопакети (Яо=0,38^0,4 м • год^ град/ккал ) - основний вид оскління для будинків, возводимых у    кліматичних зонах.

Потрійне оскління (Яо=0,6^0,65 м • год^ град/ккал ) застосовується тільки на Крайній Півночі й іноді у верхніх поверхах будинків підвищеної поверховості .

Вікна, також як і стіни, сприймають значні вітрові навантаження, що зростають зі збільшенням висоти над рівнем землі. Пориви вітру створюють значні динамічні навантаження. У зв'язку з «чутливістю» тонких великих аркушів скла до перекосів плетіння повинні задовольняти строгим вимогам твердості і незмінюваності форми. Особливо це відноситься до конструкцій плетінь, що навішуються за бічну обв'язку.

Великі прорізи з плетіннями, що відкриваються, (понад 2-3 м2) і вітражі членують на окремі частини за допомогою каркаса. У конструктивному відношенні цей каркас аналогічний фахверку каркасних начіпних і стін, що самонесуть; він складається з вертикальних і горизонтальних імпостів чи середників, що сприймають вагу плетінь і вітрове навантаження і передавальних їхнім елементам несущого кістяка будинку. У вікнах, висота чи ширина яких не перевищує 6-7 м, імпости і середники роблять суцільного перетину з дерев'яних брусків, а також із прокатних чи штампованих сталевих профілів.

Вікна і балконні двері, включені в номенклатуру Дст, мають різні варіанти малюнка плетінь і розміщення стулок, що відкриваються. Однак загальна кількість типорозмірів і, особливо, число найбільш масових з них, що випускаються заводами незалежно від замовлень, тобто «на склад», порівняно не велико. Застосування стандартних плетінь обов'язково для цивільних будинків масового будівництва.

8.2.2. КОНСТРУКЦІЯ ВІКОН

Віконна конструкція складається звичайно з вставленої в проріз стіни коробки, заповненої глухими чи заскленими плетіннями, що відкриваються. Дерев'яна віконна коробка (рис. 19) виконується із сухої деревини хвойних порід і складається з вершника, бічних косяків і нижньої обв'язки, що зв'язуються між собою на одинарних наскрізних шипах і нагелях. Для забезпечення щільного притвору плетіння в коробці улаштовують чверті глибиною 10-15 мм і шириною 24-31 мм. Для полегшення відкривання плетінь притвор коробки скошують убік його відкривання на 1-2 мм. Для зменшення продувності стиків у внутрішньої грані чверті віконних коробок по периметрі вікна іноді влаштовуються додатковий паз шириною 10-12 мм і глибиною 5-7 мм, у якому повітряні потоки, що проникають зовні в щілині, утрачають швидкість.

Віконні коробки можуть бути роздільними, складеними і цільними. При подвійному остеклении роздільні коробки экономичнее цільних по витраті деревини, але більш трудомісткі в будівництві, тому що приходиться встановлювати два окремих будівельних елементи. Найбільше поширення при роздільних плетіннях одержали складені коробки з двох елементів. Самим економічним і прогресивної варто вважати коробки вікон зі спареними плетіннями, у яких зрушені впритул друг до друга плетіння навішують в одну коробку з брусків перетином 60 х 100 мм.

Кор обки з навешенными на них плетіннями утворять віконний блок, що виготовляється на заводі і встановлюється в проріз кам'яної стіни одночасно з кладкою, а в прорізи великих панелей - у процесі їхнього заводського виготовлення. Останнє є більш індустріальним рішенням, але сполучено з небезпекою зволоження і розбухання деревини при пропарюванні бетону панелі. Віконні блоки, що випускаються на підприємствах, розта-шованих поблизу місць споживання їхньої продукції, поставляються з закінченою обробкою, включаючи установку приладів і оскління.

. Рис. 19 - Конструкція звичайного віконного

пройома: 1 - залізобетонна перемичка; 2 - віконна чверть; 3 - віконна коробка; 4 -гідр оізоляція віконної коробки; 5 - конопатка: 6- підвіконний зовнішний злив; 7 -закладна пробка в стіні; 8 - фрамуга; 9 - кватирка; 10 - стулка віконного плетіння; 11 -шпінгалет; 12 - вітроостанов; 13 - підвіконна дошка; 14 - ніша підвіконна опалювального приладу; 15 - штанга фрамуги; 16 - віконний укіс

Нижній зовнішній укіс віконного прорізу цементують і покривають водозливом з оцинкованої покрівельної чи сталі з керамічних плиток з капельником. Край водозливу заводиться в паз, наявний у нижній обв'язці віконної коробки. Щоб уникнути потьоків і висолів фактурного розчину на фасаді будинку, з боків прорізу краю підвіконного зливу повинні бути підняті. Це перешкоджає місцевому зволоженню стіни дощовою водою, що звичайно зганяє до краю прорізу вітер.

З внутрішньої сторони під край нижнього елемента віконної коробки і пази стіни з боків віконної ніші заводять підві-коння, виготовлений з дерева, із залізобетону зі шліфованою поверхнею, із прокатного скла, пластмаси й ін. При великій ширині вікна і при великому виносі підвіконної дошки її спирають на додаткові металеві консолі. На нижній поверхні підвіконної дошки, у внутрішнього її краю, улаштовують желобок-капельник, що служить для відводу від стіни стікаючого з вікна конденсату. У підвіконних дошках рекомендується влаштовувати чи перфорацію подовжні щілини, крізь які тепле повітря піднімається від підвіконних радіаторів опалення уздовж площини вікна, попереджаючи дуття висушуючи конденсат на стеклах.

У панельних стінах, а також у кам'яних стінах великих суспільних будинків віконні коробки можуть бути виконані також зі сталевих прокатних чи штампованих профілів, що оцинковують чи покривають перхлорвініловими фарбами для захисту від корозії. Така конструкція коробок дозволяє домогтися високої геометричности притвору і індустриальності виготовлення, але вимагає значної витрати металу. До обвязкам

металевих коробок приварюють відрізки сталевих смуг, відігнутими кінцями яких коробки кріпляться на болтах до анкерів, закладеним у стіну.


Рис.20 - Типи вікон та балконних дверей. Варіанти відкривань: 01 - глухе; 02 - з вертикальним відкриванням; 03 - з вертикальним та горизонтальним відкриванням

Укоси віконних прорізів оштукатурюють цементним розчином чи облицьовують.

В даний час усе ширше застосовують вікна, засклені склопакетами. Склопакет являє собою два чи три стекла із сухими повітряними прошарками між ними товщиною від 6 до 25, частіше від 10 до 20 мм, заклеєні чи заварені по контурі. Установка склопакетів аналогічна установці звичайного скла, але фальц у плетінні тут улаштовують більш широкий, порядку 25-35 мм. Вікна, заповнені склопакетами, мають у порівнянні зі звичайним подвійнимї осклінням підвищені звукоізоляційні і теплоізоляційні якості.

Металодерев'яні плетіння мають підвищену  капітальність у  порівнянні з дерев'яними. Сталеві чи алюмінієві  штамповані рамки використовують у якості корозієстійкого притискного штапика, що захищає деревину плетіння від впливу факторів, що руйнує, погоди. Раціональним рішенням є виготовлення з корозієстійкого металу зовнішніх стулок спареного плетіння.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

Які загальні умови для світлопрозорих огороджень Ви знаєте ?

Чим відрізняються вітражи від вітрин?

Чому при конструюванні вітражів крім вітрових навантажень враховують деформації металевих констру кцій?

4.         Яку повинна бути площа світлових прорізів для необхідного рівня освітленості
приміщень. в житлових будинках?

В яких випадках улаштовують потрійне оскління?

Яку частину висоти вікна займають фрамуги?

Що таке склопакети? Коли вони застосовуються?

Що таке фрамуга?

З чого роблять гідорізоляцію дерев'яних віконних блоків в місті примикання до стіни?

10.       Для чого в віконних прорізах при кладці стіни роблять чверть?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я