6.1. Загальні відомості. Вимоги до перекрить. Типи перекрить.

Перекриття - це внутрішні горизонтальні конструкцції, що обгороджують та членують будинок по висоті на поверхи. Перекриття складаються із несучої частини, що передає навантаження на стіни або окремі опори, та що обгороджує, до складу якого входять підлога та стелі. По матеріалу перекриття розрізняють:

а)         залізобетонні;

б)         по дерев'яним та сталевим балкам та ін. Вартість перекрить та підлоги гро-
мадської будівлі досягає 20% від його загальної вартісті.

Основним матеріалом для устрою перекрить у сучасному будівництві є залізобетон. Залізобетонні перекриття поділяють на збірні та монолітні. Перекриття повинні задовольняти вимогам міцності, твердості, вогнестійкості, довговічності, звуко-та теплоізоляції, якщо вони відокремлюють опалювальні приміщення від неопалюваних або від зовнішнього середовища. Перекриття у приміщеннях з мокрими процесами повин­ні бути водонепроникними, а в приміщеннях з виділенням газів - газонепроникними.

Перекриття поділяють на міжповерхові та ті, які встановлюють на горищі та над погребом.

Збірні залізобетонні перекриття підрозділяють на три основні групи: 1) в виді настилів (плит); 2) великопанельні ; 3) балкові.

Перекриття у формі настилів складаються із плоских або ребристих однотипових елементів, що укладаються упритул. з'єднують їх шляхом заповнення проміжків цементним розчином. Опорами для настилів служать стіни та прогони. Найбільш розповсюджені пустотілі настили висотою 160 мм при прогонах до 4 м та 220 мм - при прогонах більш 4 м. В настилах є подовжні порожнечі круглого перетину (рис.4). Настили, якими можна перекривати цілі кімнати, називають крупними панелями (плитами). Відсутність стиків в панелях в межах кімнати підвищує їх звукоізоляцію та забезпечує більш високу якість обробки стелі.


По конструкції міжповерхові великопанельні перекриття можуть бути з шаруватою підлогою, роздільного типу (з роздільною підлогою, стелєю або з двох роздільних несучих панелей) та з шаруватою підлогою та роздільною стелєю (рис. 5 ).

Рис. 2 - Конструкція із суцільних та ребристих

панелей: А - із суцільних панелей; Б - із ребристих панелей ребрами униз для прольоту 6 м; 1- суцільна панель; 2 - тапіфлекс; 3 - плінтус; 4 - азбестовий картон або лінолеум; 5 -ребриста панель; 6 - суха штукатурка або гіпсокартон; 7 - звукоізоляційний шар; 8 -мастика; 9 - чиста підлога; 10 - несуча крупноблочна стіна; 11 - утеплювач; 12 - розчин

Міжповерхові перекриття.

Міжповерхові перекриття в житлових будинках поділяють поверхи одного і того ж або близького друг до друга по функціональному призначенню, і тому вони піддаються однотиповим впливам.

Силові впливи на перекриття складаються із маси установок систем інженерного обладнання будівлі, а також навантажень від людей та меблів.

Методи оцінки всіх навантажень та деформацій, що виникають в несучих елементах перекриттів, вивчають по програмі відповідних конструктивних дисциплін.

Довговічность конструкції перекриття повинна відповідати встановленій довговічності будівлі в цілому. Це визначається як вибором матеріалу, так і за безпеченням конструктивними засобами схоронності встановлених вимог до міцністі та ізоляції конструкцій.

Вимоги забезпечення зручностей під час експлутації міжповерхових перекриттів відносяться, по перше, до відповідного рішення поверхні підлоги та стелі.

Вимоги архітектурної виразності відносяться до оформлення та обробки підлоги та стелі. Їх фактура та зовнішня обробка грають важливу роль в оформленні інтер'єру приміщень. Якість цієї обробки повинна відповідати вимогам рівню, що встановлює клас капітальності.

Міжповерхові перекриття можуть бути балкового та плитного типу (рис. 2, 3). В першому випадку несучу основу встановлюють балки, розташовані на відповідній відстані друг від друга, на які укладають елементи заповнення. В другому випадку перекриття представляють укладені упритул друг до друга плити. Вони одночасно служать несучими та огороджуючими елементами.

Перекриття балкового типу мають суттєві недоліки, бо ребра, що виступають знизу, шкодять інтер'єру. Для їх приховання доводиться улаштовувати додаткову стелю або товщину елементів заповнення робити рівною товщині балки. Важливою перевагою плитних перекриттів є можливість їх замонолічування, що робить такі перекриття надійною діафрагмою жорсткості.

6.1.1. Горищні, підвальні та цокольні перекриття.

Горищні перекриття відділяють жилий поверх від горища. Горища в жилих будинках улаштовують частіше неопалюваними. В цих випадках температура на горищі повністю залежить від температури зовнішнього повітря. На горищі можно розташовувати установки та розводящі мережі систем інженерного обладнання будинків. Використання горища для господарсько-побутових цілей не можливе. Основні силові впливи на горищні перекриття робить встановлено на них інженерне обладнання та вага переодично перебуваючого персоналу, там немає необхідності влаштувати підлогу. Конструкція горищного перекриття, в основному, залежить від його теплозахісних вимог.

По санітарно-гігієнічним вимогам перепад між температурою внутрішнього повітря житлового приміщення та ниж-ньою поверхньою горищного перекриття не повинен перевищувати 4° С. Виходячи із цього теплозахісний шар повинен захистити від конденсатнього зволоження. Цьому повинен перешкоджати шар пароізоляції, що знаходиться під теплозахісним шаром.

Щоб запобігти промерзання утеплювача від холодного повітря, що може потрапити на горище, поверх утеплювача укладається шар з високою повітряне-проникністю. Горищні перекриття повинні відповідати таким протипожежним вимогам, що і міжповерхові.

Підвальні перекриття відділяють підвальний поверх від житлового. В випадках, коли температурно-вологісний та шумовий режим приміщень, що поділяються перекриттям,  не  мають  суттєвого розходження,  конструктивне рішення  його не

відрізняється від рішення межповерхового перекриття. В інших випадках виникає необхідність відповідно посилювати їх теплозахісні та звукоізоляційні якості.

Рис. 3 - Перекриття по залізобетонним балкам: А - залізобето нні балки з гписовими плитами; Б - те ж, з легкобетоними вкладишами; 1 -залізобетонна тавова балка; 2 - гипсова плита; 3 - двухпустотний легкобетонний вкладиш; 4 - цементний розчин; 5 - песок, не менш 20 мм; 6 - толь; 7 - утеплювач; 8 - дощата підлога по лагах; 9 - підлога із лінолеуму; 13 - пароізоляція

Надпись: Рис. 4 - Багатопустотні панелі перекриття: А -з круглими пустотами (1); Б - з овальними пустотами (2)

Рис. 5 - Схеми звукоізоляції перекриття: 1 - зі шаруватим покриттям підлоги; 2 - з роздільним покриттям; 3 - з роздільною стелею; 4 -роздільне перекриття з двох несучих панелей; 5 - з роздільною стелею та шаруватим покриттям підлоги; 1-несуча панель; 2-панель підстави роздільної підлоги; 3-тепла звукоізолююча шарувата підлога; 4-несуча панель підлоги; 5-панель роздільної стелі; 6-покриття підлоги.

Особливе місце займають цокольні перекриття в будівлях, що не мають підвалів, коли під ціми перекриттями розташовані холодні підпілля. В таких випадках виникає необхідність забезпечити теплозахісні якості перекриттів. При цьому необхідно розташовувати пароізоляційний шар поверх теплозахісного, оскільки дифузія водяних парів відбувється із теплих приміщень житлового поверху в роташоване під ним холодне підпілля

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

Шо таке перекриття в будівлях?

З яких частин складаються перекриття?

Яки типи залізобетонних перекрить ви знаєте?

Що є основою в балковому перекритті?

Якими по конструкції міжповерхові великопанельні перекриття можуть бути?

Із маси яких силових впливів складаються навантаження на перекриття?

Які перекриття являються надійною діафрагмою жорсткості?

Скільки градусів по санітарно-гігієнічним вимогам не повинен перевищувати перепад між температурою внутрішнього повітря житлового приміщення та нижньою поверхньою горищного перекриття?

В яких випадках виникає необхідність забезпечити теплозахісні якості перекрить?

10.       Чому необхідно розташовувати пароізоляційний шар поверх теплозахісного в
перекриттях над холодним підпіллям?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я