2.7. Теплоізоляція захищаючих конструкцій

Зовнішні захищаючі конструкції будівель повинні задовольняти наступним теплотехнічним вимогам: мати достатні теплозахисні властивості, щоб не допускати зайвих втрат тепла в холодну пору року і перегріву приміщень влітку в умовах жаркого клімату; температуру внутрішньої поверхні огорожі не повинна опускатися нижче за визначений рівень, щоб виключити конденсацію пари на ній і одностороннє охолоджування тіла людини від випромінювання тепла на цю поверхню; володіти повітропроникністю, що не перевершує межі, що допускається, вище за який надмірний повітрообмін знижує теплозахисні властивості огорож, приводить до дискомфорту приміщень і зайвих тепловтрат; сберігати нормальний вологкістний режим в процесі експлу атації будівлі, що особливо важливо, оскільки зволоження огорожі знижує його теплозахисні властивості і довговічність.

Теплопередача в одношарових і багатошарових огорожах. Згідно закону Фурье, тепловий потік, що проходить через який-небудь шар за стаціонарних умов теплопередачі, пропорційний градієнту температур.

Коефіцієнт пропорційності називають коефіцієнтом теплопровідності матеріалу. Коефіцієнт теплопровідності по прийнятій в будівельній теплотехніці в системі одиниць визначається як кількість тепла в ккал, що проходить через 1 м2 поверхні шару товщиною в 1 м за 1 годину при перепаді температур на межах шару, рівних 1°.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

Чим відрізняються будівлі від споруд?

Назвіть основні конструктивні елементи будівель ?

Скільки існує ступенів довговічності огороджуючих конструкцій?

В чому полягає універсальність деталей та конструкцій?

Назвіть вимоги, що пред'являються до будівель?

Для чого в будівництві використовується єдина модульна система (ЄМС)?

Що називається прив'язкою в проектуванні та будівництві?

Чим відрізняються конструктивні розміри від натурних розмірів?

Що називається прольотом та висотою поверху ?

10.       В чому полягає важливість тепло-технічних розрахунків?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я