1.3. Матеріал анкерних болтів


Марка сталей розрахункових болтів, експлуатованих при розрахунковій зимовій температурі зовнішнього повітря до -650С включно, повинна призначатися відповідно до вказівок табл.1.1. Конструктивні фундаментні болти у всіх випадках по­винні виготовляти зі сталі марки ВСтЗкп2 за ДСТ 380-71*.

Розрахункові фундаментні болти для кріплення устатку­вання виготовляють з вуглецевої сталі ВСтЗпс2 за ДСТ 380-71* чи з конструкційної марки Ст20 за ДСТ 1050-74**.

При розрахунковій зимовій температурі зовнішнього по­вітря -400С і вище допускається застосовувати болти діаметром 56 мм і більш з низьколегованої сталі марок 09М2С-2 і 10М2С1-2 за ДСТ 19281-73*.

Для кріплення ємностей і апаратів, призначених для об­робки і збереження вибухонебезпечних продуктів, а також для кріплення апаратів колонного типу при розрахунковій темпера­турі повітря до -300С включно використовують сталь марки ВСтЗпсЗ (замість ВСтЗпс2), від -31 до -400С - марки Ст20 за ДСТ 1050-74**.

При розрахунковій температурі до -650С низьколеговані марки сталей 09М2С-8 і 10М2С1-8 повинні мати ударну в'яз­кість не нижче 30 Дж/см2.

Питання для самоперевірки до розділу 1

Для чого необхідні анкерні болти?

Скільки мається груп глухих анкерних болтів?

Чим відрізняються глухі анкерні болти від знімних?

Від чого залежить глибина закладення анкерних болтів?

Чим відрізняються конструкції глухих анкерних болтів, що встановлюються до бетонування фундаменту, від конструк­цій болтів, які встановлюють в існуючі чи готові фундаменти?

Які існують діапазони застосування глухих анкерних болтів залежно від їхньої конструкції?

Які існують види конструкцій знімних анкерних болтів?

Які існують конструкції стиків «фундамент-устатку-вання»?

Які види навантаження передаються на анкерні болти і фундаменти під устаткування?

Яким чином передається навантаження на фундамент залежно від способу обпирання устаткування на нього?

Від чого залежить застосування марок сталі для виго­товлення анкерних болтів?

У яких випадках застосовують нелеговані і низьколе-говані марки сталей анкерних болтів?

Які існують температурні режими для вибору марки сталі анкерних болтів?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я