Додаток 2

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УМОВ ПРАЦІ *

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Фактор

3-й клас: шкідливі й небезпечні умови, хара­ктер праці

 

І ступінь

ІІ ступінь

ІІІ ступінь

2

3

4

5

1

Шкідливі хімічні речовини

Перевищення ГДК, раз

 

І-й клас небезпеки

до 2

2,1...4

Більше, ніж у 4

 

2-й клас небезпеки

до 3

3,1...5

Більше, ніж у 5

 

3-й, 4-й класи небезпеки

до 4

4,1...6

Більше, ніж у 6

 

Пил переважно фіброген-

Перевищення ГДК, раз

 

ної дії

до 2 .

2,1...5

Більше, ніж у 5

 

Вібрація (загальна й локальна)

Перевищення ПДУ

 

до 3 дБ

3,1-6 дБ

Більше, ніж на 6 дБ

 

Шум

Перевищення ПДУ

 

 

до 10 дБА

10-15 дБА

Більше, ніж на 15 дБА

 

Інфразвук

вище ГДР

-

-

6

Ультразвук

вище ГДР

-

-

7

Неіонізуюче випромінювання:

 

 

радіочастотний діапазон

вище ГДР

-

-

 

діапазон промислової

вище ГДР

 

 

 

частоти

 

 

 

оптичний діапазон (лазерне випромінювання)

вище ГДР

-

-

 

Мікроклімат у приміщенні:

 

 

 

 

температура повітря, °С

Вище гранично допустимих значень у теплий період або нижче мінімально припустимих значень у холодний період

 

 

до 4°С

4,1...8°С

вище 8°С

швидкість руху повітря, м/сек

Вище рівнів допустимих величин у холодний і теплий періоди року або нижче мі-німально допустимих у теплий період року

 

до 3 разів

більше, ніж у 3 рази

-

 

Відносна вологість повітря, %

Перевищення рівнів, допустимих санітарни­ми нормами в теплий період року

 

до 25 %

більше 25 %

-

 

інфрачервоне випромінювання, Вт/м2

141-350

351-2800

вище 2800

 

 

Продовження дод. 2

 

 

 

 

 

9

Температура зовнішнього повітря (при роботі на відкритому повітрі), °С

 

 

 

 

улітку

до 32 °С

(32,1...40)°С

вище 40°С

 

узимку

- (10...14) °С

- (15...20)°С

нижче (-20) °С

10"

Атмосферний тиск

 

 

 

 

підвищений, атм.

1,3-1,8

1,93-3,1

вище 3

 

Знижений, метрів над

1100-2000

2 1 00-4000

вище 4000

 

рівнем моря

ТГ

Біологічні фактори:

 

 

 

 

Мікроорганізми

Перевищення ГДК, разів

 

1-й клас небезпеки

до 2

2,1...4

більше, ніж у 4

 

2-й клас небезпеки

до 3

3,1...6

більше, ніж у 6

 

3-й, 4-й класи небезпеки

до 5

5,1...10

більше, ніж у 10

 

Білкові препарати

Перевищення ГДК

 

1-й клас небезпеки

до 3

3,1...5

більше, ніж у 5

 

2-й клас небезпеки

до 5

5,1...10

більше, ніж у 10

 

3-й, 4-й класи небезпеки

до 10

10,1...20

більше, ніж у 20

 

Природні компоненти

 

 

 

 

організму (амінокислоти, вітаміни й ін.)

Перевищення ГДК

 

1-й клас небезпеки

до 5

5,1...10

більше, ніж у 10

 

2-й клас небезпеки

до 7

7,1...15

більше, ніж у 15

 

3-й, 4-й класи небезпеки

до 10

10,1...20

більше, ніж у 20

12"

Важкість праці:

 

Динамічна робота

 

Потужність зовнішньої ро-

муж. більше

 

 

 

боти, (Вт), при роботі за

90

 

 

 

участю м'язів нижніх кін-

жін. більше

 

 

 

цівок і тулуба

63

 

 

 

Те ж, при роботі з перева-

муж. Більше 45

жін. Більше

 

 

 

жною участю м'язів плечо-

І) f А ї V А Т W \ ' 11' ' 1

-

-

 

вого пояса

30,5

 

 

 

Маса піднімання і перемі-

муж. 31...35

більше 35

 

 

щення вантажу, кг

жін. 11...15

більше 15

 

 

Дрібні   стереотипні рухи

 

 

 

 

кистей і пальців рук, кількість за зміну

40001-60000

60001-80000

більше 80000

1 Статичне навантаження

 

 

 

 

Величина навантаження за

 

 

 

 

зміну (кГс) при утриманні

 

 

 

 

вантажу:

 

 

 

однією рукою

43001-97000

вище 97000

-

двома руками

97001-208000 |вище 208000

-


 

 

 

 

за участю м'язів тулуба і ніг

130001­260000

вище 260000

-

 

 

Перебування

Перебування в

 

 

 

в нахиленому положенні до

нахиленому положенні до

 

 

 

30° - 26...50

30 ° - більше

 

 

 

% тривалості зміни

50 % тривало­сті зміни

 

 

Робоча поза

Перебування

Перебування в

змушеному положенні (на колінах, на­вприсідки і т. п.) більше 25 % тривалості зміни

 

 

 

в змушеному положенні (на колінах, на­вприсідки і т. п.) 25 % три­валості зміни

-

 

 

Змушені на­хили більше 30° 101...300

разів за зміну

Змушені на­хили більше

 

 

Нахили тулуба

30 ° більше

-

 

 

300 разів за зміну

 

 

Переміщення в просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом)

10Д...17 км

за зміну

Більше 17км за зміну

 

13

Напруженість праці

 

 

Увага:

 

 

тривалість зосередженості (% до тривалості зміни)

вище 75

-

-

 

частота сигналів у середньому за годину

вище 300

-

-

 

Напруженість аналізаторних функцій:

 

 

 

 

Особливо точ-

 

 

зір (категорія зорових робіт за СНиП 11-4-79)

високоточна

но з викорис­танням оптич­них приладів

-

 

слух (при виробничій не-

Розбірливість

 

 

 

обхідності сприйняття мо-

слів і сигна-

 

 

 

ви або диференціювання сигналів)

лів менше 70 %

 

 

 


* Використана "Гігієнічна класифікація праці" № 4137-86


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я