ЗМІСТ

Вступ

3

Розділ 1. Конструкції анкерних болтів для кріплення те-
хнологічного устаткування і металевих конс-
трукцій до фундаментів

5

1.1. Конструкції анкерних болтів

5

1.2. Види обпирання устаткування на

фундаменти

16

1.3. Матеріал анкерних болтів

18

Питання для самоперевірки до розділу 1

19

Розділ 2. Матеріали, застосовувані для кріплення

глухих анкерних болтів у свердловинах

20

2.1. Епоксидні клеї

20

2.2. Силоксановий клей

22

2.3. Жорсткі цементно-піщані суміші

23

2.4. Акриловий клей

25

2.4.1. Технологічні властивості акрилового

клею

25

2.4.2. Когезійні властивості акрилового клею ...

29

Питання для самоперевірки до розділу 2

31

Розділ 3. Розрахунок і проектування анкерних болтів

32

3.1. Розрахунок анкерних болтів

32

3.2. Приклади розрахунку анкерних болтів
різних конструкцій

41

3.3. Проектування анкерних болтів і їх

позначення на кресленнях

51

Питання для самоперевірки до розділу 3

54

Розділ 4. Розрахунок елементів клейового анкерного

з'єднання

55

4.1. Напружено-деформований стан клейового
анкерування сталевих стержнів у бетон

55

4.1.1. Напруження в з'єднанні

55

4.1.2. Залежність напружень від фізичних
властивостей матеріалів і геометрії
з'єднання

61

4.1.3. Розрахунок анкерного з'єднання

70

Питання для самоперевірки до розділу 4

74

 

 

Розділ 5. Технологія установки анкерних болтів у

бетоні й залізобетоні

75

5.1. Утворення свердловин у бетоні і

залізобетоні

75

5.2. Приготування сумішей і клеїв

84

5.2.1. Приготування епоксидного клею

84

5.2.2. Приготування силоксанового клею

87

5.2.3. Приготування акрилового клею

89

5.2.4. Приготування жорсткої цементно-

піщаної суміші

91

5.3. Установка болтів

93

5.3.1. До бетонування фундаментів

93

5.3.2. В існуючі бетонні й залізобетонні

конструкції

93

5.3.2.1. Підготовка поверхні бетону

свердловин і анкерних болтів

93

5.3.2.2. Установка розклинних анкерних

болтів

94

5.3.2.3. Установка конічних анкерних

болтів

98

5.3.2.4. Установка анкерних болтів на

жорстких цементно-піщаних сумішах ..

99

5.3.2.5. Установка анкерних болтів за

допомогою силоксанових клеїв ...

102

5.3.2.6. Установка анкерних болтів за

допомогою епоксидних клеїв

104

5.3.2.7. Установка анкерних болтів за

допомогою акрилових клеїв

105

5.4. Затягування болтів

106

5.5. Контроль якості проведення робіт

110

Питання для самоперевірки до розділу 5

111

Розділ 6. Вивірка устаткування і конструкцій

113

6.1. Способи обпирання устаткування на

фундаменти

113

6.2. Вивірка устаткування

114

6.2.1. Вивірка устаткування за

допомогою вивірочних гвинтів

116

6.2.2. Вивірка устаткування за

допомогою інвентарних домкратів

117

6.2.3. Вивірка устаткування на

установочних гайках

117

6.2.4. Вивірка устаткування на твердих

бетонних подушках

118

6.2.5. Вивірка устаткування на пакетах

металевих підкладок

119

6.3. Підлива устаткування

120

6.4. Способи обпирання сталевих колон

123

Питання для самоперевірки до розділу 6

125

Розділ 7. Охорона праці та навколишнього середовища

при виконанні робіт з кріплення технологічного
обладнання і металевих конструкцій до
фундаментів

126

7.1. Загальні положення з організації охорони

праці в Україні

126

7.1.1. Основні законодавчі та нормативно-
правові документи з охорони праці

126

7.1.2. Основні законодавчі положення України
про працю й охорону праці

126

7.1.3. Нормативно - правові акти з охорони

праці

131

7.1.4. Види відповідальності за порушення

законодавства з охорони праці

132

7.1.5. Органи державного керування охороною
праці

133

7.1.6. Основні функції й завдання системи

керування охороною праці

134

7.1.7. Організація служби охорони праці на

підприємстві

135

7.1.8. Розробка інструкцій з охорони праці на
підприємствах

139

7.1.9. Нормативні акти про навчання з охорони
праці

142

7.1.10. Навчання і перевірка знань з охорони

праці

142

7.1.11. Види інструктажів з охорони праці

143

Питання для самоперевірки до розділу 7.1

144

7.2. Основи виробничої санітарії

146

7.2.1. Виробничі шкідливі речовини

146

7.2.2. Виробничий пил. Класифікація, вплив на
організм працюючих. Нормування,
захист працюючих від пилу

146

Питання для самоперевірки до розділу 7.2.2

153

7.2.3. Виробничі отрути. Класифікація, вплив
на організм людини. Захист від шкідли-
вого впливу виробничих отрут на
організм людини

154

Питання для самоперевірки до розділу 7.2.3

158

7.3. Виробничий шум. Параметри, вплив на
працюючих. Нормування, заходи й засоби
захисту працюючих

160

7.3.1. Класифікація виробничого шуму

160

7.3.2. Характеристики шуму

161

7.3.3. Вплив шуму на організм людини

163

7.3.4. Гігієнічне нормування виробничого

шуму. Оцінка рівня виробничого шуму ...

163

7.3.5. Заходи і засоби захисту працюючих від
шкідливої дії виробничого шуму

165

Питання для самоперевірки до розділу 7.3

167

7.4. Виробнича вібрація. Параметри, нормування,
вплив на організм людини. Заходи й засоби
захисту працюючих

168

7.4.1. Гігієнічне нормування вібрації

169

7.4.2. Вимірювання вібрації

171

7.4.3. Заходи й засоби захисту працюючих від
дії вібрації

172

Питання для самоперевірки до розділу 7.4

175

7.5. Виробниче освітлення

177

7.5.1. Вимоги нормативних документів до

систем виробничого освітлення

177

7.5.2. Основні світлотехнічні величини

178

7.5.3. Природне освітлення

180

7.5.4. Штучне освітлення

182

Питання для самоперевірки до розділу 7.5

185

7.6. Основи безпеки праці

187

7.6.1. Вимоги безпеки до виробничих процесів
та устаткування

187

 

 

7.6.2. Вимоги безпеки при транспортуванні

вантажів

189

Питання для самоперевірки до розділу 7.6

189

7.7. Організація безпечного виконання робіт з
клеєного анкерного кріплення технологі-
чного обладнання й металевих конструк-
цій до фундаментів

190

7.7.1. Документація з організації безпечних
умов праці

190

7.7.2. Забезпечення безпеки праці при виконанні
робіт з розбирання чи реконструкції
фундаментів при кріпленні технологічного
обладнання

194

7.7.3. Забезпечення безпеки праці при

експлуатації лебідок

195

7.7.4. Безпека праці при експлуатації

домкратів

198

7.7.5. Безпека праці при експлуатації блоків

та поліспастів

201

7.7.6. Правила безпечного провадження робіт з
перфоратором

201

7.7.7. Безпека праці при кріпленні технологі-
чного обладнання й металевих конструк-
цій до фундаментів за допомогою анкер-
них болтів з використанням клеїв

204

Питання для самоперевірки до розділу 7.7

207

7.8. Основи електробезпеки

210

7.8.1. Особливості дії електричного струму

на організм людини

211

Питання для самоперевірки до розділу 7.8.1

212

7.8.2. Види електричних травм

213

7.8.3. Фактори, що впливають на ступінь ура-
ження людини електричним струмом

215

Питання для самоперевірки до розділу 7.8.3

216

7.8.4. Схеми трифазних електричних мереж

218

Питання для самоперевірки до розділу 7.8.4

219

7.8.5. Схеми включення людини в електричний
ланцюг

220

Питання для самоперевірки до розділу 7.8.5

222

7.8.6. Методи захисту в електроустановках

223

Питання для самоперевірки до розділу 7.8.6

229

7.8.7. Надання долікарської допомоги при ура-
женні людини електричним струмом

230

Питання для самоперевірки до розділу 7.8.7

232

7.9. Пожежна безпека

233

Питання для самоперевірки до розділу 7.9

234

Розділ 8. Техніко-економічна ефективність кріплення

анкерних болтів акриловими клеями

235

Запитання для контрольних робіт студентів усіх форм
навчання

241

Висновки

253

Список літератури

256

Додаток 1

270

Додаток 2

275

Додаток 3

279


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я