6.3. Підлива устаткування

Підлива устаткування повинна здійснюватися бетонною сумішшю, цементно-піщаними чи спеціальними розчинами піс­ля попередньої (для конструкцій стиків на тимчасових опорах) або після остаточного (для конструкцій стиків на постійних опорах) затягування гайок болтів.

Товщина шару підливи під устаткуванням має бути в межах 50 - 80 мм. При наявності на опорній поверхні устатку­вання ребер жорсткості зазор приймають від низу ребер (рис.

6.2).

Підлива в плані повинна виступати за опорну поверхню устаткування не менше ніж на 100 мм. При цьому її висота по­винна бути більше висоти основного шару підливи під устатку­ванням не менше як на 30 мм і не більше товщини опорного фланця устаткування. Поверхня підливи, що примикає до устат­кування, повинна мати ухил убік від устаткування і бути захи­щена маслостійким покриттям.


Клас бетону чи розчину за міцністю при обпиранні уста­ткування безпосередньо на підливу приймають на один ступінь вище класу бетону фундаменту.

Поверхню фундаментів перед підливою очищають від сторонніх предметів, масла і пилу. Безпосередньо перед підли­вою поверхню фундаменту зволожують, не допускаючи при цьому скупчення води в заглибленнях і приямках. Підливу під устаткуванням при температурі навколишнього повітря нижче 50С слід робити сумішами, що підігріваються, (електропідігрі-вання, пропарювання і т.п.).

Бетонну суміш чи розчин подають через отвори в опор­ній частині або з однієї сторони устаткування, що підливається,

доти, поки з протилежної сторони суміш чи розчин не досягнуть рівня, що на 30 мм перевищує висоту рівня опорної поверхні устаткування.

Подачу суміші чи розчину слід робити безперервно. Рі­вень суміші з боку подачі повинен перевищувати рівень поверх­ні, що підливається, не менше ніж на 10 мм.

Для підливи устаткування можна використовувати пне-вмонагнітачі бетону типу З-862 чи бетононасоси типу СБ-68.


Подачу бетонної суміші рекомендується здійснювати ві­бруванням із застосуванням лотка-нагромаджувача. Вібратор при цьому не повинен торкатися опорних частин устаткування. При ширині простору, що підливається, більше 1200 мм устано­вка лотка-нагромаджувача є обов'язковою (рис. 6.3). Довжина лотка повинна дорівнювати довжині простору, що підливається. Обпирання лотка на устаткування, що підливається, не допуска­ється. Рівень бетонної суміші при підливі з лотком повинен зна­ходитися вище опорної поверхні устаткування приблизно на 300 мм і підтримуватися постійним. Для проведення робіт з підливи рекомендується використовувати вібратори з гнучким валом, наприклад ВЕРБ-34, ВЕРБ-47, ВЕРБ-56, ВЕРБ-60, ВЕРБ-65, ВЕРБ-67 та ін.

Поверхню підливи протягом трьох діб після завершення робіт необхідно систематично зволожувати, посипати тирсою або вкривати мішковиною.

При застосуванні бетонної підливи розмір великого за­повнювача повинен бути не більше 20 мм.

Підбір складу бетону виконують відповідно до діючих нормативних документів. Осадка конуса бетонної суміші має бути не менше 6 см. Для поліпшення властивостей бетону під­ливи (зменшення усадки, збільшення рухливості) рекомендуєть­ся вводити добавку СДБ у кількості 0,2 - 0,3% маси цементу. При введенні СДБ витрата цементу і води орієнтовно знижуєть­ся на 8-40% при збереженні розрахункового значення водоцеме-нтного відношення. Як підлива може бути використаний бетон із дрібним заповнювачем у вигляді грубозернистого піску з мо­дулем крупності 2,5 - 3,5 мм.

Для захисту підливи від корозії в агресивних середови­щах слід застосовувати покриття відповідно до вимог СНиП 2.03.11.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я