5.5. Контроль якості проведення робіт

Несуча здатність анкерних болтів забезпечується: міцні­стю бетону фундаменту; міцністю анкерних болтів і матеріалів для їхнього кріплення; поопераційним контролем технологічних процесів установки болтів.

Для контролю якості клею з кожної партії компонентів, що надходять на будівництво, приготовляють і випробують зра­зки клеїв чи інших матеріалів на стиск (ДСТ 4651). Виготовлен­ня зразків для випробування клеїв на стиск слід проводити в сталевих формах на скляному піддоні. Наповнення форм клеєм здійснюється самопливом без ущільнення. Витримують зразки при температурі не менше 200С. Після витягання зразків з фор­ми верхню грань їх шліфують.

Зразки клею на стиск випробують через троє діб з моме­нту виготовлення. Одночасно випробують не менше 5 зразків.

Для випробувань варто застосовувати гідравлічний прес малої потужності (до 50 кН), що дозволяє визначати міцність клею з похибкою до 1%.

Допустимим до проведення робіт вважається клей, що показав при випробуванні зразків на стиск міцність, що відпові­дає розділу 2.

Поопераційному контролю підлягають: діаметр, верти­кальність і глибина свердловини; технологія готування клею; очищення свердловин і обробка поверхні болта; нагрівання бол­

тів в умовах установки при зниженій температурі середовища; рівномірність розподілу клею в свердловині навколо болта.

Для контролю якості проведення робіт на об'єкті встано­влюють контрольну кількість болтів з розрахунку 3 болти діаме­тром 20 мм на 500 встановлених у конструкції (але не менше трьох при числі болтів від 50 до 500).

Болти випробують після закінчення часу, зазначеного в розділі 5.3, за допомогою гідравлічного домкрата, що передає осьове статичне навантаження на болт. Відстань від осі болта до упора домкрата може бути довільною.

Для випробувань можуть бути застосовані домкрати ти­пу ДС-15-125 чи аналогічні їм за конструкцією.

Середня величина зчеплення на контакті клей-метал при глибині закладання болта 10ds має бути не менше 6 МПа для всіх матеріалів, що використовуються при закладенні, крім мо­дифікованих акрилових клеїв. В останньому випадку повинен зруйнуватися анкер при нормальних розтяжних зусиллях.

Відхилення осей забитих анкерних болтів, установлюва­них на готових фундаментах, від проектного положення не по­винне перевищувати ±2 мм у плані і ±10 мм за висотою. Відхи­лення від проектного положення осей колодязів для вигнутих болтів не повинне перевищувати ±10 мм.

Максимальна величина допустимого зсуву верхнього кі­нця болта при вигині не повинна перевищувати 2ds. При цьому деформації вигину болта допустимі тільки поза його різьбовою частиною.

Питання для самоперевірки до розділу 5

Які основні операції складають технологію установки анкерних болтів у бетоні?

Які види механізованого ручного інструмента викори­стовуються для буріння чи свердління свердловин у бетоні?

Що є робочим органом бурового інструмента і його

види?

Для чого необхідні бурові штанги і їх конструкція?

Які відмінності готування сумішей і клеїв залежно від виду сполучного?

Як визначаються вагові дози клеїв і сумішей?

Чим відрізняється технологія установки анкерних бол­тів до бетонування фундаментів і в існуючі фундаменти?

У чому полягає підготовка поверхонь бетону свердло­вин і анкерних болтів при їхньому кріпленні клеями чи суміша­ми?

Які існують технологічні схеми установки розклине­них болтів?

Як залежить спосіб установки болтів у свердловини від технологічних властивостей клеїв і сумішей?

Який застосовується інструмент для попереднього затягування болтів?

У чому полягає контроль якості провадження робіт при установці анкерних болтів?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я