Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IВступ,суть залізобетону. Фізико-механічні властивості бетону, арма-
тури, залізобетону. Види арматурних виробів      4

Методи розрахунку залізобетонних конструкцій. Навантаження на
елементи конструкцій. Дві групи граничних станів. Розрахунок і конс-
труювання елементів прямокутного профілю, що працюють на згин   11

Розрахунок і конструювання елементів таврового профілю, що пра-
цюють на згинання. Забезпечення їх міцності по нормальним і похилим
перерізам        18

Проектування стиснутих і розтягнутих елементів           24

5.Основи конструювання фундаментів     27

Кам'яні та армокам'яні конструкції. Особливості їх роботи та конс-
труювання     33

Коротка історія розвитку металевих конструкцій. Номенклатура та
область застосування металевих конструкцій. Основні властивості та
робота матеріалів, що застосовуються у будівельних металевих конс-
трукціях. Сталі, робота сталі під навантаженням 37

8.Основи розрахунку металевих конструкцій. Основні положення роз­рахунку. Навантаження та діяння. Нормативні та розрахункові опори

сталі    41

9.         Метод розрахунку за граничним станом: розтягнутих, стиснутих та
згинальних елементів           44

10.       3варні з'єднання. Види зварки та їх характеристика. Види зварних
з'єднань, класифікація швів та їх характеристика. Болтові з'єднання
(заклепочні) та їх конструювання   50

II         .Балочні конструкції-загальна характеристика. Розрахунок та конс-
труювання центрово стиснутих колон. Компоновка конструкцій ферм,

область застосування            58

Список джерел          66


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я