АНОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Сіроменко А. М. - Будівельні конструкції

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ

(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)

Харків

ХНАМГ

2012

Сіроменко А. М. Конспект лекцій з курсу «Будівельні конструкції» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент») / А. М. Сіроменко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва.- Х.: ХНАМГ, 2012. - 66 с.

Автор:      А. М. Сіроменко

Рецензент: доц., к.т.н. Н. О. Псурцева

Рекомендовано кафедрою будівельних конструкцій, протокол № 4 від 26 грудня 2009 р.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я