2.2 Теплове випромінювання нечорних тіл

Усі тіла, для яких коефіцієнт поглинання менший за одиницю, відносяться до категорії нечорних тіл. На відміну від чорних, для яких випромінювання повністю і однозначно визначається його температурою, аналогічна характеристика нечорних тіл залежить не тільки від температури, а також від матеріалу, стану поверхні, його форми та інших факторів. Зазвичай випромінювальні властивості реальних матеріалів і тіл описують через відповідні характеристики чорного тіла. Наприклад, щільність випромінювання тіла при температурі Т дорівнює

Мет=ε·(Т)·МeST,                                                                       (2.6)

де МeST, Мет – щільність випромінювання відповідно чорного і реального тіл при температурі Т;

ε (Т) – інтегральний коефіцієнт випромінювання тіла.

Закон Планка для реальних тіл записується наступним чином:

                     (2.7)

де ε(λ,Т) – спектральний коефіцієнт випромінювання тіла при температурі T та з довжиною хвилі λ;

Враховуючи характер залежності коефіцієнта випромінювання від довжини хвилі, всі випромінювачі поділяють на сірі та селективні. Сірими випромінювачами називаються такі, в яких ε(λ)=const, тобто постійний для усіх довжин хвиль при заданій температурі. Селективними випромінювачами називаються такі, для яких коефіцієнт випромінювання залежить від довжини хвилі ε(λ,Т)=f(λ,Т).


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я