ВСТУП

Світло – невід’ємна частина нашого життя, один з активних рушіїв прогресу, незамінний атрибут навколишнього світу. Джерела світла (ДС), які перетворюють світло в інші види енергії є основним вузлом усіх світлотехнічних приладів і установок. На сучасному етапі електричні ДС знаходять застосування у різних областях діяльності людини: від освітлення приміщень, вулиць, доріг, стадіонів, аеродромів і архітектурних об’єктів до використання в оптичних технологіях у сільському господарстві, медицині та транспорті і в інших суміжних областях науки і техніки. Випромінення, яке дають ДС, може викликати зорові відчуття, мати біологічну та бактерицидну дію.

Правильно підібрані ДС створюють енергоекономічне і комфортне освітлення, покращують умови праці людей, забезпечують збереження їхнього зору і здоров’я, поліпшують психофізіологічний стан людини.

Сьогодні передові зарубіжні й вітчизняні заводи випускають лампи різних типів і параметрів, різноманітного призначення у дуже великій кількості, що визначається десятками міліардів штук на рік.

Така різноманітність і висока якість зарубіжних ДС потребує від вітчизняних спеціалістів формування нових підходів до розробки, виробництва і експлуатації ламп, які були б конкурентоспроможними на світовому ринку. Досягнення цієї мети неможливе  без знання фізичних процесів, які протікають у ДС, їх параметрів, особливостей конструювання і експлуатації, а також методів розрахунку. На вирішення вказаних вище питань спрямований курс “Джерела світла”, який викладається студентам спеціальності “Світлотехніка і джерела світла” у ХНАМГ. Він складається із двох розділів: теплові й розрядні ДС.

Запропонований конспект лекцій – це перша частина курсу, в якій розглядаються тільки теплові ДС: фізичні основи їх роботи, параметри, методи розрахунку, конструктивні особливості, номенклатура і шляхи підвищення їх ефективності,– і рекомендується для підготовки фахівців у галузі світлотехніки.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я