6.3 Випаровування вольфраму в атмосфері інертного газу

При випаровуванні вольфраму у середовищі інертного газу частина його повертається на поверхню розжареної нитки після співударів з молекулами газу.

Швидкість випаровування вольфраму з поверхні прямолінійної нитки, яка працює в атмосфері інертного газу, записується наступним виразом:

mт/= mт- mт//,                                                                      (6.4)

де mт/ – швидкість випаровування вольфраму в атмосфері інертного газу з поверхні вольфрамової нитки;

mт – швидкість випаровування вольфраму з тієї ж  нитки, яка працює у вакуумі;

mт// – кількість вольфраму, яка повертається за 1 с на одиницю поверхні вольфрамової нитки, що має температуру Т і знаходиться в атмосфері інертного газу.

Для визначення mт/ використовують вираз

,                                                 (6.5)

де rwн – щільність парів вольфраму біля нитки;

rwг – щільність парів вольфраму в колбі;

dн­  – діаметр нитки;

rг – тиск інертного газу;

b – діаметр застійного шару газу;

Аср – константа, яка залежить від температури нитки.

На підставі теоретичних та експериментальних досліджень можна зробити наступні висновки.

У вакуумі швидкість випаровування вольфраму не залежить від діаметра нитки. У газі вона зменшується зі зростанням діаметру нитки.

З підвищенням молекулярної ваги газу, в атмосфері якого працює нитка, швидкість випаровування знижується.

При зростанні тиску газу швидкість випаровування знижується.

Швидкість випаровування вольфраму з поверхні тіла розжарювання зростає із зростанням його температури при постійному складі і тиску інертного газу.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я