3.3 Параметри спірального і біспірального тіла розжарювання

Зараз збереглося тільки декілька типів ламп спеціального призначення, що мають прямолінійне тіло розжарювання. Перехід для вакууму від ниткового тіла розжарювання до спіралі обумовлено наступним:

зменшення при Т=const середньої швидкості випаровування вольфраму;

тіло розжарювання стає більш компактним і тому зменшується кількість гачків, що призводить до зниження втрати світлової віддачі внаслідок охолоджуючої дії підтримок.

На рис. 3.1 показано загальний вигляд спірального тіла розжарювання і його геометричні параметри: dн – діаметр нитки, з якої звито спіраль; dк – діаметр керну, на який навивається спіраль; S – крок спіралі; dсп – діаметр спіралі.

Рис. 3.1 – Загальний вигляд спіралі

Для встановлення зв’язку між dк, dн і dсп і S використовують коефіцієнти кроку kк=S/ dн і сердечника kс= dк / dн. Досвід виробництва і експлуатації ламп розжарювання рекомендує наступні межі зміни kк і kс: kк=1,3–1,6; kк=2,5–6. Ще більше переваг має біспіральне тіло розжарювання. Його виготовляють з первинної спіралі, яку навивають на повторний керн більшого діаметру (рис. 3.2).

Рис. 3.2 – Геометричні параметри біспірального тіла розжарювання

Параметри біспіралі: S1 і S2 – крок первинної і вторинної біспіралі; dн – діаметр нитки, dсп – діаметр  первинної спіралі; dк1 і dк2 – діаметр первинного і вторинного керну. Для характеристики біспіралі використовують коефіцієнти кроку: первинний kк1 і вторинний kк2, а також коефіцієнти сердечника: первинний kс1 і вторинний kс2. Значення цих коефіцієнтів не повинно виходити за межі

kк1=1,4–1,8;            kс1=1,7–2,0;

kк2=1,6–2,0;             kс2=1,8–2,6.

Діаметр спіралі

dсп=dн·( kс+2).                                                                   (3.7)

Діаметр біспіралі дорівнює

dбсп=2dсп+dк2.                                                                  (3.8)

Довжина спіралі

,                                                               (3.9)

де lн – довжина нитки, з якої зроблена  спіраль.

Довжина біспіралі

.                                 (3.10)

Звивання прямолінійного тіла розжарювання у спіраль або біспіраль змінює спектральний склад випромінювання внаслідок багаторазових відбиттів. При цьому зменшується енергетичний потік випромінювання. Ще більше зменшується потік випромінювання видимого діапазону спектра. Це пов’язано з тим, що для робочого діапазону температур вольфраму (2400-2900 К) інтегральний коефіцієнт випромінювання вольфраму менший, ніж аналогічний коефіцієнт у видимому діапазоні спектра (εг < εв).

Внаслідок цього світлова віддача спіралі для будь-яких kс і kк менша, ніж світлова віддача прямолінійної нитки за умови постійної температури

при Т=const         Нсп<Нпр.н..


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я