1. Класифікація повітряних ліній електропередачі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Повітряною лінією (ПЛ) електропередачі називається пристрій для переда­чі й розподілу електроенергії по проводах, розташованих на відкритому повітрі й прикріплених за допомогою ізоляторів і арматури до опор або кронштейнів, стійкам на будинках та інженерних спорудах (мостах, шляхопроводах і т.п.).

Один з можливих варіантів класифікації ПЛ представлений на рис.

За призначенням ПЛ

наддалекі, напругою 500 кв і вище

магістральні, напругою 220 і 330 кв

розподільчі, напругою

35, 110 і 150кв

розподільчі, напругою 20 кВ і нижче

За напругою ПЛ

до 1 кВ

вище 1 кВ

За електричним режимом ПЛ

з ізольованою нейтраллю

з глухозаземленою

нейтраллю

За механічним станом ПЛ

з компенсованою нейтраллю

и

нормальний
режим

залежно від швидкості вітру

населена місцевість

аварійний монтажний

режим режим

За кліматичними умовами

залежно від товщини
            шару льоду на проводах

ненаселена місцевість

За категорійністю місцевості

важкодоступна місцевість

Рис. 1.1 - Класифікація повітряних ліній електропередачі.

Наддалекі ПЛ, напругою 500 кВ і вище, призначені, в основному, для зв'я­зку з окремими енергосистемами.

Магістральні ПЛ, напругою 220 і 330 кВ, застосовують для передачі елект­роенергії від електростанцій, а також об'єднання електростанцій в середині енергосистеми й зв'язку окремих енергосистем.

Розподільчі ПЛ, напругою 35, 110 і 150 кВ, використовують для електро­постачання великих населених пунктів і великих підприємств, а розподільчі ПЛ, напругою 20 кВ і нижче, для електропостачання споживачів розташованих на їхній території.

Відповідно до Правил побудови електроустановок, повітряні лінії за на­пругою розділяють на ПЛ до 1 кВ і вище 1кВ. У цьому документі розглянуті

також вимоги, які пред'являють до конструкції й режимів роботи кожної із цих ПЛ.

В електричних мережах з ізольованою нейтраллю ізоляція ПЛ повинна ви­тримувати лінійну напругу тому, що при замиканні однієї з фаз на землю на­пруга на двох інших фазах щодо землі стає такою, що дорівнює лінійній.

При глухозаземленної нейтралі ізоляцію ПЛ вибирають по фазній напрузі у зв'язку з тим, що при виникненні короткого замикання в одній з фаз спрацьовує захист і відключає ушкоджену ділянку.

Робота електричних мереж 3-35 кВ повинна передбачатись з ізольованою або заземленою через дугогасячі реактори нейтраллю з метою компенсації єм­нісного струму замикання на землю. Ця компенсація повинна застосовуватись при наступних значеннях цього струму в нормальних режимах:

у мережах 3-20 кВ, що мають залізобетонні й металеві опори і в усіх мере­жах 35 кВ - більше 10 А;

у мережах, що не мають залізобетонних і металевих опор при напрузі 3-6 кВ - більше 30 А; при 10 кВ - більше 20 А; при 15-20 кВ - більше 15 А.

При струмах замикання на землю більше 50А рекомендують застосовувати не менше двох заземлюючих дугогасячих реакторів.

За механічним станом ПЛ розділяють на нормальний режим, яким нази­вають стан ПЛ при необірваних проводах і тросах та аварійний режим, в якому ПЛ перебувають при обірваних одному або декількох проводах або тросах. Мо­нтажним режимом називають стан в умовах монтажу опор, проводів і тросів.

У зв'язку з тим, що механічні навантаження на елементи конструкцій ПЛ істотно залежать від кліматичних умов і характеру місцевості, територія країни розділяється на райони, залежно від швидкісного напору вітру й максимально можливої товщини шару льоду на проводах. При виконанні розрахунків прий­мають максимальні значення цих параметрів, що спостерігалися в даному ра­йоні за останні 5-15 років залежно від напруги ПЛ, яку проектують.

Території, якими проходить траса ПЛ, залежно від доступності її для лю­дей, транспорту й сільськогосподарської техніки, діляться на три категорії. До

населеної місцевості відносять території міст із урахуванням розвитку їхніх кордонів у найближчі десять років, приміські, зелені й курортні зони, а також території селищ міського типу й сільських населених пунктів.

Ненаселеною місцевістю називають територію, рідко відвідувану людьми і доступну для транспорту та сільськогосподарських машин, а також городи, са­ди, території з окремими, рідко розташованими будовами й тимчасовими спо­рудами.

До важкодоступної місцевості відносять територію, що недоступна для транспорту й сільськогосподарських машин.

Контрольні питання

Роз'ясніть призначення магістральних ліній електропередачі.

Назвіть, як іменують мережі, які використовуються для електропостачання великих населених пунктів.

Перелічіть режими, на які розділяються ПЛ за механічним станом.

Поясніть на яку напругу повинна бути розрахована ізоляція в електричних мережах із глухозаземленною нейтраллю.

Поясніть, що розуміють під аварійним режимом ПЛ.

6 Укажіть значення ємнісного струму замикання на землю, при якому застосо­вують не менш двох заземлюючих дугогасячих реакторів.

Поясніть, що мають на увазі під монтажним режимом ПЛ.

Перелічіть мінімальні значення ємнісного струму замикання на землю, при якому повинна застосовуватися його компенсація.

З'ясуйте, на яку напругу повинна бути розрахована ізоляція в електричних мережах з ізольованою нейтраллю.

Поясніть, що слід розуміти під нормальним режимом ПЛ.

Перелічіть критерії, відповідно до яких розділяється на райони територія країни.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я