8.5. Утримання дахів і покрівель будівель

Довговічність та збереження будівель значною мірою залежать від правильної технічної експлуатації покрівель, що забезпечує захист будівель від атмосферних опадів і впливає на температурно-воложистий режим приміщень.

Під час експлуатації будівлі необхідно забезпечувати відсутність: дефектів металевих з'єднань у сполученнях дерев'яних конструкцій крокв, гідроізоляції; ураження деревини дереворуйнувальними комахами і грибком, наднормативний прогин риштування, крокв, прогонів; у залізобетонних дахах -руйнування поверхні бетону, корозії оголеної арматури, тріщин, патьоків, висолив тощо; у металевих дахах - пошкодження фарби і корозії металу, особливо у вузлах з'єднання (болти, зварювальні шви, косинки тощо) [40].

Інженерно-технічні працівники виконавця послуг повинні знати вузли несучих конструкцій і стан покрівлі, особливо в місцях сполучення з водостоками, будівельними конструкціями та устаткуванням, що проходить через покрівлю.

До основних несправностей покрівель належать: сталевих - корозія, розкриття гребенів і фальців, пробоїни і свищі, ушкодження фарби; рулонних -здуття, розриви і пробоїни, місцеві осідання, розшарування рулонного килима,

розтріскування покриття; з окремих елементів (азбестоцементних листів і плиток шиферу, черепиці, ґонтових покрівель тощо) - ушкодження, зсув і випадання окремих елементів, ослаблення кріплень покрівлі з риштуванням.

Інформацію про стан покрівлі отримують 2 рази на рік під час загальних оглядів будівлі: навесні - після звільнення покрівлі від снігового покриву; восени - до настання інтенсивних дощів. Профілактичний огляд м'якої покрівлі здійснюють 2 рази на місяць. Позапланові огляди покрівлі здійснюють після сильних злив, снігопадів, вітрів, закінчення листопаду тощо. Перед оглядами покрівля має бути очищена від сміття, листя, гілок, бруду, пилу.

Під час оглядів і поточного ремонту покрівель необхідно користуватися спеціальним взуттям з дотриманням у роботі правил з техніки безпеки.

Технічний стан покриття покрівлі з листових матеріалів варто контролювати як зовні, так і з боку горища.

При огляді покрівель із черепиці й азбестоцементних листів варто звертати увагу на їхній напуск, на правильність перекриттів, особливо в ребрових рядах, на правильність обробки примикання до виступаючих частин.

Технічний стан покрівлі з рулонних матеріалів визначається станом захисного шару й водовідвідних пристроїв, щільності примикання килима до конструктивних елементів, наявністю тріщин або промокання на стелях верхнього поверху при суміщених дахах. Захисний шар на поверхні рулонної покрівлі призначений для підвищення опору покрівлі руйнівній дії сонячної радіації та можливим механічним пошкодженням. Цей шар складається іноді з молотого відсіяного шлаку, чорний колір якого негативно впливає на збереження покриття. Під дією сонячної радіації в центральних районах країни в літню спеку температура чорної поверхні даху може досягти 70°С. Догляд за рулонними покрівлями полягає в періодичному відновленні поверхневої обмазки і захисного шару, які треба поновлювати через кожні 2 - 3 роки, оскільки обмазка з часом висихає.

Після огляду покрівлі, включаючи огорожі й парапети, необхідно оглянути конструкцію даху: з' єднання, вузли, перекладки, затягування стійки, крокви, ферми та інше. Одночасно потрібно оглянути мауерлати, кріплення крокв, мауерлатів, ферм, підкладок під них, ізоляцію між дерев'яними й кам'яними конструкціями.

Постійного нагляду і догляду потребують несучі конструкції покрівель.

При огляді конструкцій у будівлях з дерев'яними фермами і кроквами необхідно звертати увагу: на стан деревини (для своєчасного виявлення на ній цвілі, гнилизни, ураження дерева руйнівними комахами); на стан опорних

вузлів, з'єднання ферм зі стійками; стан і щільність перекладок між дошками крокв; стан кроквяних затягувань; наявність викривлень і тріщин в елементах ферм і крокв; стан мауерлатів, надійність їхнього кріплення до стін і крокв; стан гідроізоляції між дерев'яними й кам'яними конструкціями.

Частіше і старанніше необхідно проводити огляди дерев'яних конструкцій дахів у нових будівлях протягом перших трьох років експлуатації. У цей час можуть з'являтися дефекти внаслідок підвищеної вологості деревини і кам'яних конструкцій, а також як результат усихання деревини. У процесі експлуатації дерев'яних несучих конструкцій деформації після усихання деревини варто попереджати. Для цього необхідно регулярно перевіряти, підтягувати чи заміняти болти, хомути та інші елементи металевих кріплень.

Всі виявлені при оглядах несправності дахів і покрівель мають бути враховані при плануванні поточного й капітального ремонту.

До ремонту покрівельного матеріалу необхідно привести в технічно справний стан несучі конструкції, обладнання (телеантени, витяжки та ін.) і водовідвідні елементи даху.

У залізобетонних конструкціях вибоїни, тріщини, оголені частини арматури необхідно розчистити від ослабленого розчину, промити водою і закрити цементним розчином.

Ремонт несправних дерев'яних елементів даху здійснюється шляхом посилення будівельних ніг, заміни ушкоджених частин підкроквяних брусів (мауерлатів) і риштування, а при наявності значного прогину кроквяних ніг -шляхом встановлення додаткових стійок, прогонів і підкосів. При цьому стійкі мають опиратися на несучі стіни або бруси, покладені на несучі стіни, а не на перекриття.

При усуненні несправностей покрівель з листової сталі несправні фальци ущільнюють, зашпаровують суриковою замазкою, на свищі ставлять латки, а пошкоджені покрівельні листи замінюють.

Металеві покрівлі з метою подовження їх терміну служби необхідно фарбувати за ступенем зносу старої фарби, як правило, через кожні 3 - 5 років, олійною фарбою (за два рази) чи іншими антикорозійними захисними фарбами. Перед фарбуванням покрівля має бути очищена від продуктів корозії, залишків фарби і пилу, відремонтована і приведена в технічно справний стан. В процесі експлуатації ушкоджені ділянки фарбування металевої покрівлі необхідно негайно відновити, не чекаючи чергового загального фарбування. Металеву покрівлю фарбують у суху погоду.

При усуненні несправностей покрівель з окремих елементів, як правило,

змінюють ушкоджені елементи чи окремі ділянки покрівлі, а для запобігання задуванню снігу взимку в горищні приміщення стики промащують.

У ґонтових дерев'яних покрівлях необхідно дотримуватися необхідного напуску елементів покрівельного матеріалу.

Ремонт черепичних покрівель необхідно здійснювати шляхом заміни несправних черепиць або окремих ділянок покрівель. Промащувати шви треба складним розчином.

Ремонт азбестоцементних покрівель здійснюється шляхом заміни несправних листів. При ремонті таких покрівель треба між азбестоцементними листами й основною конструкцією укладати шар рулонного матеріалу з метою запобігання задуванню снігу на горище. З метою підвищення гідроізоляційних властивостей й архітектурної виразності азбестоцементних покрівель їх рекомендується покривати кольоровими сумішами.

При усуненні несправностей покрівель з рулонних матеріалів полотно, що відшарувалося, приклеюють у з' єднаннях зі стінами, вентиляційними шахтами тощо, рулонну покрівлю заводять у конструкцію і захищають листом з оцинкованої сталі, захисний шар відновлюють, а в з'єднаннях з радіо-, телеантенами встановлюють спеціальні гільзи. Ремонтувати окремі ділянки рулонних покрівель необхідно з відповідного рулонного матеріалу на мастиці на попередньо очищеній і висушеній поверхні.

Особливо швидко покрівля виходить з ладу в розжолобках - строк експлуатації покрівлі в цих місцях скорочується в 2 - 3 рази порівняно з нормативним. Це пояснюється низкою експлуатаційних дефектів - малий поздовжній нахил розжолобка сприяє застою води, а в зовнішніх розжолобках, що прилягають до парапетів, утворюються снігові наноси, які погіршують умови експлуатації.

Під час ремонту рулонних покрівель замість часткової заміни рулонного килима можна нанести шар мастики, що має високі гідроізоляційні, вогнетривкі та морозостійкі властивості. М'які покрівлі, що не мають захисних покривних шарів, один раз на 3 - 6 років покривають захисним шаром (фарбою або мастикою з втопленими у неї дрібним гравієм чи грубозернистим піском тощо). Покрівлю замінюють тільки в суху погоду. Цей процес не припиняють до закінчення робіт. Необхідні матеріали заготовлюють і доставляють на об'єкт заздалегідь.

У будівлях, що мають більше двох поверхів, по периметру покрівлі до зовнішніх водовідводів необхідно встановити ґратчасті металеві огорожі чи петлі, до яких під час ремонту робітники кріплять монтажні пояси.

Після закінчення ремонтних робіт з покрівлі видаляють будівельні матеріали, що залишилися, і сміття.

При ремонті з підвісних колисок чи інших причіпних пристроїв необхідно перевірити надійність кріплень карнизів, крокв, мауерлатів та інших несучих елементів поблизу карниза до капітальних конструкцій стін, даху, перекриттів.

Не допускається: змінювати конструкцію несучих елементів даху без проекту; установлювати на дахах без проекту транспаранти, світлові реклами.

При огляді горищних приміщень необхідно перевірити: стан зовнішніх дверей та люків; стан слухових вікон і жалюзі; температурно-воложистий режим; наявність ходових дошок уздовж приміщення і між слуховими вікнами на покрівлі похилого даху; стан ізоляції трубопроводів.

Слухові вікна мають бути обладнані знімними жалюзі та відкриті протягом весняного і літнього періодів. З настанням холодів і дощів жалюзі знімають, а вікна закривають. У цей час слухові вікна відкривають тільки в суху погоду для провітрювання. Горищні приміщення з покрівлею підвищеної повітронепроникненості (черепичної, етернітової та ін.) можна не провітрювати. Горищне приміщення необхідно утримувати в чистоті.

Перебувати в горищному приміщенні та на покрівлі дозволяється лише працівникам виконавця послуг з утримання будівель і споруд та прибудинкових територій. Двері та люки в горищні приміщення мусять бути замкненими на замок. Один комплект ключів від дверей зберігається у виконавця послуг, другий - у двірника. Брандмауерні двері закривають тільки на засув.

При огляді безгорищних дахів необхідно перевірити: наявність мокрих і темних плям на поверхні стель; місця з' єднання покрівлі з виступаючими конструкціями та обладнанням на даху з водовідвідними пристроями; стики між полотнами, захисний шар і стан рулонного покриття.

Крім запланованих оглядів, безгорищні дахи оглядають при стійких температурах зовнішнього повітря нижче -20°С і наприкінці зими.

До основних несправностей, що виникають при експлуатації безгорищних дахів, належать: промерзання окремих ділянок, особливо в місцях з' єднання з зовнішніми стінами; конденсаційне зволоження утеплювача конструкцій; корозія сталевих закладних деталей; протікання даху.

З появою непрямих ознак корозії (іржаві патьоки, деформації та ін.) необхідно перевірити стан сталевих закладних деталей (які забезпечують кріплення карнизних елементів до стін чи перекриття) шляхом вибіркових розкриттів вузлів.

Заміну пароізоляції та утеплювача, а також просушування даху

виконують згідно з проектом виконання робіт.

При капітальному ремонті безгорищних дахів рекомендується їх переобладнати прохідними підлогами чи прохідними вентильованими горищами.

Водовідвід

При огляді водовідвідних улаштувань з особливою увагою потрібно проконтролювати: справність і чистоту жолобів та водоприймальних лійок, а також місця з'єднання їх із покрівлею; кріплення ринв до стін будівлі, щільність з'єднань окремих ланок труб; стан водовідвідних пристроїв після злив; стан антикригових систем з електрокабельним підігрівом.

Огляд водовідвідних улаштувань повинні виконувати особи, які мають спеціальну підготовку.

До основних несправностей водовідвідних пристроїв належать: при облаштуванні зовнішньому водовідводі - порушення стиків між окремими елементами ринв і покрівлею, скупчення бруду в настінних жолобах, утворення корок у жолобах, лійках і трубах; при неорганізованому зовнішньому водовідводі - протікання через місця з'єднання лійок з покрівлею, засмічення і замерзання відкритих випусків, руйнування водовідвідних лотків, протікання через стикові з'єднання водоприймального стояка, втрата пружності компенсаторних пристроїв.

Щоб уникнути вищезазначених несправностей, необхідно вчасно замінювати окремі лійки, коліна, відмітки і ланки ринв, а при встановленні -ретельно пофарбувати із зовнішнього і внутрішнього боку. Несправності водовідвідних пристроїв усуваються в терміновому порядку. Внутрішні водостоки з дахів повинні безперебійно відводити дощові й талі води.

При огляді системи внутрішніх водостоків необхідно перевіряти: щільність і якість примикання гідроізоляційного килима до водоприймального стовпчика; міцність кріплення водоприймальних лійок до покриття; забруднення ґрат водоприймальних лійок; правильність роботи компенсаторів; стан і герметичність стиків трубопроводів; надійність і правильність кріплення стояків і водовідвідних трубопроводів; правильність приєднання трубки аварійного водозливу до стояка внутрішнього водостоку і зміцнення стояка на горищному перекритті.

Перед настанням морозів і після танення снігу необхідно чистити верхні ділянки стояків внутрішніх водостоків. З дахів очищення здійснюють йоржем (круглою щіткою), прикріпленим до довгого елементу. Нижні ділянки стояків прочищають з ревізії.

Сальники компенсаторів необхідно змінювати щороку. Узимку талі води в будівлях з відкритим випуском внутрішнього водовідводу надходять у каналізацію. З'єднання трубопроводу з цокольною стіновою панеллю обов'язково утеплюють, а навпроти оголовків випусків облаштовують бетонні лотки для відведення води. Гідравлічний закрив очищують і промивають навесні й восени. Кріпити обладнання до прийомних лійок забороняється. Гідроізоляційний килим даху в місцях примикання до водоприймальної лійки ремонтують у суху і теплу погоду. Промоклу теплоізоляцію в зоні водоприймальної лійки безгорищних дахів необхідно сушити і замінювати, а гідроізоляційний килим відновлювати. Під час приймання в експлуатацію житлових будинків із внутрішніми водостоками необхідно провести випробування системи (протягом 10 хвилин), наповнюючи її водою до рівня найвищої відмітки водоприймальної лійки. Витік води із системи не допускається. Результати випробування фіксують в акті.

Очищення дахів від снігу Важливим заходом є очищення дахів від снігу в зимовий період. Дах із зовнішнім водовідводом необхідно періодично очищувати від снігу, не допускаючи накопичення його шару до товщини 30 см. При утворенні льодового шару на звисаючих і водовідвідних пристроях у відлигу сніг скидають і при меншій товщині. На покрівлях з ухилом більше 45° (черепичних, ґонтових, дранкових), а також на шиферних сніг очищують тільки в тих місцях, де він затримується (у розжолобках над карнизами та ін.). Забороняється очищувати від снігу пологі похилі залізобетонні дахи з внутрішнім водостоком, тому що вони мають достатній запас міцності, а очищення дахів може призвести до руйнування гідроізоляційного килима. Очищувати такі дахи слід тільки при протіканні на окремих ділянках. Для запобігання пошкоджень покрівлі рекомендується залишати шар снігу завтовшки 50 мм. Після очищення покрівель від снігу варто перевірити їхній стан і при виявленні пошкоджень покрівлі, ринв і прийомних вирв зливової каналізації необхідно їх негайно усунути. Для запобігання переохолодженню горищних приміщень під час сильних морозів сніг на покрівлі забирати не рекомендується.

При очищенні снігу з даху необхідно: використовувати тільки дерев'яні лопати; не використовувати сталеві лопати і ломи; особливу увагу приділяти прибиранню снігу в період відлиги; після очищення даху від снігу обов'язково перевірити її стан і, в разі потреби, виконати ремонт пошкоджених ділянок. При скиданні снігу з даху необхідно стежити за тим, щоб не пошкоджувалися

електричні та телефонні проводи, а також зелені насадження. Прилеглу до будинку територію місць скидання снігу з даху необхідно огороджувати, а на ділянках з інтенсивним пішохідним рухом - ставити чергового. Очищення від снігу і льоду (бурульок) дахів можна доручати тільки працівникам, які пройшли навчання з техніки безпеки при роботі на дахах, знайомі із улаштуванням даної покрівлі, мають монтажний пояс і прив'язані до страховки.

Контрольні питання до розділу 8

Які заходи включає утримання допоміжних приміщень будівель?

Які заходи існують для утримання сходових кліток і світових ліхтарів будівель?

Які заходи вживають для утримання приміщень підвалів і технічних підвалів, напівпідвалів будівель?

4.         Які заходи передбачає підготовка підвалів і технічних підвалів,
напівпідвалів будівель до осінньо-зимового періоду експлуатації?

Які заходи включає утримання горищ та технічних поверхів будівель?

Які заходи існують для утримання дахів і покрівель будівель?

Назвати основні несправностей покрівель будівель.

Охарактеризувати оцінку якості гідроізоляційних робіт дахів будівель.

Які заходи вживають для утримання водовідводу?

10.       Які заходи вживають для очищення дахів від снігу?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я