8.1. Архітектура та містобудування Німеччини

Вигравши війну з Австрією в 1866 р., Пруссія отримала безумовну гегемонію в Німецькому союзі. Після перемоги над Францією у франко-пруській війні 1870 - 1871 рр. завершилося об'єднання Німеччини під егідою Пруссії. Після франко-пруської війни до Німеччини були приєднані багаті природними ресурсами французькі провінції Ельзас і Лотарингія, і Франція виплатила величезну контрибуцію, що прискорило індустріалізацію Німеччини. З 70-х років починається процес концентрації промислового виробництва в Німеччині.

Розвиток міст Німеччини, що посилився ще в 50-ті роки у зв'язку з економічним підйомом, став після 1870 р. особливо інтенсивним. У 1862 р. був розроблений сумно знаменитий берлінський план забудови (автор Д. Хобрехт). Він характеризувався двома особливостями. Перша з них полягала в тому, що місто прорізалося широкими і довгими магістралями; укладена між ними територія розділялася на однакові довгі вузькі ділянки. Друга особливість плану полягала в тому, що ці ділянки мали б забудовуватися багатоквартирними прибутковими будинками, причому за «передніми» будинками, що виходять на вулицю, на ділянках розміщувалися в декілька рядів так звані «поперечні» будинки, розмежовані один від одного дворами-колодязями, мінімальний розмір яких був визначений - 5,3 х 5,3 м. Недоліком «берлінського плану» було і те, що в ньому не було передбачено громадських парків. Їх мали б замінити, як «легені міста», міські площі величезних розмірів. Німецькі міста в даний період розвивалися як на основі традиційного радіально-кільцевого планування, так і за прямокутною схемою. Реконструктивні заходи стосувалися в основному прокладення нових вулиць або розширення старих, як це було в Кельні, Дрездені, Ганновері та ін.

На початку XX ст. в Німеччині виник рух за створення міст-садів. В 1906 р. було побудоване перше в Німеччині місто-сад Хеллерау поблизу Дрездена. Мюнхенський архітектор Р. Рімершмід, який проектував Хеллерау (1868 - 1957), використовував горбистий рельєф місцевості (для створення живописного планування. На криволінійних в плані вулицях розташовані будинки з садками і городами. Центр займає школа, будівля ремісничих майстерень, ринок і побудований згодом Будинок фестивалів.

Особливості історичного розвитку Німеччини (збереження феодальних порядків в умовах швидкого розвитку промисловості) залишили своєрідний відбиток на формуванні німецької архітектури.

Поява нових типів будівель (наприклад, вокзалів) і упровадження в будівництво нових матеріалів (наприклад, металу) не призводили до істотних змін в зовнішньому виглядіспоруд: тенденція до будівництва «в стилях» була безумовно пануючою, а нові просторові рішення інтер'єрів і конструктивні елементи ховалися за стінами, заповненими архітектурно-декоративними елементами, запозиченими з різних стилів.

Проте в рамках еклектики існував і раціональніший підхід до завдань архітектури, наприклад, значенні діяльність архітектора Готфріда Земпера (1803 - 1879). Земперу належить передова для того часу думка, що об'ємно-просторове рішення будівлі залежить, перш за все, від її призначення і будівельного матеріалу. При зведенні будівлі Палацового театру в Дрездені (1837 - 1841) Земпер виділив об'єми сцени і залу для глядачів. Оригінальне об'ємно-просторове рішення театру (рис. 8.1) робило будівлю новаторською, незважаючи на те, що в стильовому рішенні вона була традиційною - елементи стилю раннього італійського ренесансу.

Подпись:


Таким чином, стильові форми були для Земпера чимось зовнішнім і другорядним відносно функціональної основи, що в тодішніх умовах було новим словом. Новаторські пошуки були властиві і деяким іншим архітекторам (арх. Георг Готлоб Унгевіттер (1820 -1864), Карл Шефер (1844 - 1908) та ін.).

Еклектика і стилізація панували в архітектурі Німеччини ще тривалий час; це Палац юстиції в Мюнхені (арх. Ф. фон Тірш, 1852 - 1921), побудований в 1905 р. в стилі пізньої готики, Будівля-рейхстагу в Берліні (1894 - 1910, рис. 8.2, арх. П. Валлот, 1842 - 1910), головний вокзал в Кельні (1894, арх. Л Гофман, 1852 - 1932) та ін.

Рис. 8.2 - П. Валлот, Будівля-рейхстагу в Берліні (1894-1910) (рис. А. Дудченко.)

У кінці XIX ст. одержав розповсюдження рух, відомий під назвою «Вітчизняне мистецтво». Представники цього напряму проводили велику роботу з охорони ландшафту і пам'яток національної архітектури. При цьому вони пропонували для досягнення єдиної культури повернутися до стилю бідермейер і до селянської архітектури. Будівлі з крутими дахами, фахверковими розчленуваннями у верхніх частинах і з низькими стелями в кімнатах групуються навкруги декількох дворів різної площі, повторюючи план селянської середньовічної садиби.

У німецькому варіанті стиль модерн увійшов до історії мистецтва під назвою «югендстилю» («Югенд» - художній журнал, який видавали прихильники цієї течії). Тут можна було зустріти і характерний для англійського модерну стилізований рослинний орнамент, властивий також творам Вагнера 80-х років, і фантастичний орнамент (наприклад,


декор фасаду фотоательє «Ельвіра» в Мюнхені, арх. А. Ендель, 1897 - 1898, ). Але найбільш характерне для «югендстилю» використання «виразності ліній», що проповідує Ван де Вельде. Лінії виступали у нього, так би мовити, в чистому вигляді і були не тільки засобом оформлення площини, але і визначали характер конструктивних елементів (наприклад, в музею Фолькванга в Хагені, 1901) і навіть всього об'єму будівлі (театр на виставці Веркбунда в Кельні, 1914). Дещо несподіваний характер об'ємно-просторового рішення цього театру, зокрема велика кількість заокруглених форм, обумовлений своєрідним планом будівлі (рис. 8.2).

Для організації виставки були залучені архітектори Й. Ольбріх і П. Беренс. Ансамбль виставки розташований у вигляді терас на схилі серед садів: внизу - житлові будинки художників, вгорі - так званий Ернст-Людвіг-хауз, який був поряд з розташованими уздовж фасаду приміщеннями майстерень з центральним декоративно акцентованим входом. В будівлі виставок, дуже складній за планом і об'ємною композицією, переважають такі кольори: білий, сірий, червоний і жовтий (рис. 8.3). Увінчує будівля, що домінує над всім комплексом, висока «весільна» башта.

Найбільше значення для подальшого розвитку архітектури Німеччини мала діяльність Пітера Беренса (1868 - 1940), в сфері промислової архітектури (турбінний цех 1908 - 1909, рис. 8.4) та ін. Турбінний цех - перша будівля, побудована повністю з металу і скла, завдяки використанню низки тонких прийомів (звуження металевих засад і нахил скляних площин), має виразну світлотінь.

Рис. 8.4 - Пітер Беренс, турбінний цех 1908 - 1909 (рис. ММайстренко).

З появою залізобетонних конструкцій одержала розвиток архітектура критих ринків, виставкових павільйонів, залів для урочистих подій і т.д. При цьому були створені оригінальні просторові рішення інтер'єрів, як наприклад, в Залі сторіччя (в Бреслау (арх. Макс Берг 1870 - 1947). Купол цього залу в діаметрі 65 м, залізобетонні ребра, з'єднані круговими балками, спираються на могутні підпори.

Торговельно-промислові виставки, що проводилися одна за одною, показали, що предмети щоденного вжитку - існуючі меблі та ін., - ні в кількісному, ні в якісному відношенні не задовольняють потреби ринку. У результаті виникла ідея організації, в якій промисловці та комерсанти спільно з майстрами прикладних мистецтв, художниками і архітекторами вирішували б проблему, як надати промисловому виробу художні переваги, що не поступаються тим, якими володіють кустарні вироби. Така організація була створена в 1907 р. і одержала назву «Німецький Веркбунд» (виробничий союз). Мета союзу - подолати розрив, що існував між створенням виробів безпосередньо майстрами і виготовленням їх промисловим шляхом.

У роботі Веркбунда брали участь багато впливових архітекторів: Т. Фішер, Г. Тессенов, Р. Рімершмід, До. Шмідт, Г. Пельциг, А. Ван де Вельде, П. Беренс. Найяскравішим представником і послідовником ідей Веркбунда у вживанні їх до архітектури був Вальтер Гропіус (1883— 1969). Він отримав архітектурну освіту в Мюнхені та Берліні, а потім протягом трьох років працював у Беренса, беручи участь в проектуванні промислових об'єктів для фірми АЕГ.

У 1911 - 1912 рр. він побудував фабрику «Фагус» в Алфельді - будівля, в якій вперше прийом відділення несучої конструкції від огорожі одержав повноцінне архітектурне вираження (рис. 8.5). Гропіус перетворив зовнішню стіну на прозорий екран зі скла і металу, консольно навісивши її попереду опор і тим самим повною мірою виявивши її неконструктивний характер. Ще більш виразний тут прийом виключення кутових опор (міжповерхові перекриття виступають консольно). Кути будівлі виявляються таким чином прозорими і легкими.

За проектом Гропіуса був побудований і комплекс зразкової фабрики на виставці Веркбунда в Кельні (1914), що складається з трьох корпусів: адміністративного, гаража і власне фабрики (рис. 8.5). Особливий інтерес викликає адміністративна будівля, в якій двіАвторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я