3.17. Для комірника

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для комірника.

До складу робіт комірника входять і роботи з підвищеною небезпекою відповідно до п. п. № № 11, 33, 39 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. Держнаглядохоронпраці 30.11.1993, № 123.

Всі роботи повинні виконуватись відповідно до цієї інструкції.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття № 49) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, залежно від характеру порушень притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та карної відповідальності.

Комірник має постійне робоче місце.

Комірник повинен виконувати такі види робіт:

прийом на склад, зважування, зберігання та видача зі складу різноманітних матеріальних цінностей: палива, сировини, напівфабрикатів, готової продукції, деталей, інструментів, речей тощо; .

переміщення матеріальних цінностей до місць зберігання вручну або за допомогою штабелерів та інших механізмів;

керівництво роботою з завантаження, вивантаження вантажів та розміщення їх усередені складу;

-           виконання інших робіт відповідно до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника та розряду.

До виконання роботи за даним фахом допускаються особи, які:

досягли 18-річного віку;

пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня 1994 р. та не мають медичних протипоказань;

пройшли навчання, інструктаж з питань охорони праці, в тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні аварій.

Комірник зобов'язаний:

вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

повинен знати пожежну небезпеку газів, що зберігаються на складах, порядок евакуації балонів і правила гасіння горючих газів;

дотримуватися обов'язків щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього розпорядку підприємства, в тому числі:

своєчасно починати і закінчувати роботу, дотримуватися часу технологічної та обідньої перерв;

не виконувати роботи, непередбачені змінним завданням;

не находитися на роботі у позаробочий час без відповідного дозволу і керівника.

При виконанні даної роботи на комірника можливий вплив небезпечних та шкідливих виробничих чинників:

ФІЗИЧНИХ:

знижена температура повітря робочої зони;

підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

підвищена або знижена рухомість повітря;

недостатня освітленість робочої зони;

гострі кромки, задирки та шорсткість на поверхні пакувальної тари, інструментів (порізи склом).

ХІМІЧНИХ:

вплив на організм людини крізь органи дихання, шкіряні покрови та слизові оболонки токсичних та дратуючих речовин.

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ:

фізичні перевантаження.

1.6.      На роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, а
також, роботах, пов'язаних із забрудненням, комірнику видається
безкоштовно за установленими нормами спеціальний одяг та інші засоби
індивідуального захисту у складі:

халат бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.103-83;

взуття шкіряне ГОСТ ССБТ 12.4.137-84*;

рукавички бавовняні ГОСТ ССБТ 12.4.010-75.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я