6.1 Характеристика вантажопотоків

Вантажні потоки являють собою конкретне вираження транспортно-економічних зв'язків (у вигляді кількості вантажів), які утворюються у процесі виробництва й обміну товарами між відправниками й одержувачами вантажів, і розподіляються по різних шляхах сполучення (рис. 6.1).

Класифікація вантажних потоків

І

За вида ми тран спорту

і п—

За призначенням За родом вантажів |

Міжнародні - Міжрайонні

М ісцеві ■ Внутрішньогосподарські

Масові

Інші

Універсальні

На залізничному транспорті

На в одному транс­порті

Спеціалізовані

На повітряному транспорті

На трубопровідно­му транспорті

На автомобільному транспорті

Рис. 6.1 - Види вантажних потоків

Вантажні потоки характеризуються напрямками й розмірами вантажного обміну, які залежать від розміщення виробництва, пунктів відправлення, пунк­тів споживання, баз зберігання, технологічних особливостей виробництва, роз­міщення шляхів сполучення, провізної спроможності транспорту, а також під­системи організації руху товарів.

Прямим напрямком умовно вважається напрямок вантажопотоків, що мають більшу величину.

Місцеві вантажопотоки - це кореспонденція вантажів між двома сумі­жними пунктами.

Транзитні вантажопотоки - це кореспонденція вантажів з одного пунк­ту в іншій через проміжні пункти.

Вантажонапруженість - це кількість тонн вантажів, що приходиться на 1 км дороги за одиницю часу.

Масовими перевезеннями вважаються організаційно-зв'язані переве­зення великих кількостей однорідних вантажів.

Партіонність перевезень визначається потребою в одночасному переве­зенні вантажів від відправників до вантажоодержувачів і характеризується кі­лькістю або масою вантажу, що доставляється.

Партіонність перевезень є одним з головних факторів, що визначають ефективність перевізного процесу й умови функціонування підприємств, які обслуговуються транспортом.

Вантажні партії, розмір яких менше вантажопідйомності транспортних засобів, відносяться до партіонних перевезень.

Розрізняють:

великопартіонні перевезення;

дрібнопартіонні перевезення.

Дрібнопартіонні перевезення - це перевезення невеликих партій ванта­жів (менше вантажопідйомності транспортних засобів).

Великопартіонні перевезення - це перевезення вантажів, які відповіда­ють вантажопідйомності транспортних засобів.

Графічно вантажопотоки можуть бути подані у вигляді:

епюр;

схем;

картограм.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я