3.1. Поняття місткості пасажирського транспортного засобу

Місткість - це загальна кількість місць у пасажирському приміщенні кузова, наданих для сидячих і стоячих пасажирів з урахуванням ступеня заповнення салону.

Існує „два поняття" місткості: розрахункова місткість (mp) та фактична місткість (m ф).

Розрахункова місткість залежить від прийнятого значення коефіцієнта заповнення салону а під час планування перевезень і визначається шляхом розрахунку за формулою:

mp = k сд + F a ,

mp = кд +(Д■ Ш -у-0,33-кд)-а, (3.1)

де mp - розрахункова місткість транспортного засобу, пас/вагон (машина); Ксд - кількість місць для сидіння, пас;

F - площа накопичувальних площадок і проходів для розміщення стоячих пасажирів, м2;

а - коефіцієнт заповнення площі, пас/м2;

Д Ш - габаритна довжина, ширина машини, вагона м;

Y - коефіцієнт використання площі транспортного засобу (коефіцієнт використання габаритів Y=0,663-0,78);

0,33 - площа пасажирського приміщення, що припадає на одного сидячого пасажира.

Рухомий склад сформований з декількох транспортних засобів, забезпечених необхідним запасом інструменту, матеріалів, маршрутними покажчиками та знаками, документацією, забезпечений поїзною бригадою та керований з одного пульта - називають поїздом.

Розрахункову місткість поїзда визначають за формулою:

m, = 1Кд + (Д■ Ш у-0,33• kcd) а]■ п (3.2) де п - кількість транспортних засобів у складі поїзда.

Фактичну місткість визначають при обстеженні транспортних засобів і це реальна кількість місць, наданих пасажирам у салоні (наповнення транспортного засобу).

Фактична місткість у різні години доби на маршрутах міняється від мінімального планованого значення рівної кількості місць для сидіння до максимального планованого значення рівної розрахункової місткості. У випадку наявності похибок у плануванні або при наявності збоїв у русі, фактична місткість перевищує розрахункову і настає явище „відмови в посадці" або „переповнення" транспортних засобів.

На практиці визначають коефіцієнт використання місткості

K = Мф/ £ 1 (3.3)

/ Р

Кожний вид транспорту відповідно до розрахункової місткості надає для перевезення пасажирів - пасажиромісця в салоні транспортного засобу (М)

M = m, ■ fde, (3.4)

де /дв - частота руху, вагонів (машин)/годину.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я