10.1. Класифікація способів відновлення деталей під початковий розмір

10.1.1. Структура технологічного процесу відновлення деталей під

початковий розмір

Ремонтне виробництво транспортних засобів сьогодні має велику кількість перевірених способів відновлення деталей під початковий розмір. В основу те­хнологічного процесу кожного з них покладена класична структура, що включає підготовку деталей до відновлення, відновлення деталей під початковий розмір, обробку деталей після відновлення.

Під час підготовки деталей до відновлення та обробки їх після відновлення завжди використовують окремі види слюсарно-механічної обробки залежно від доцільності способу відновлення.

Відновлення деталей згідно з технічними умовами повинне відповідати конструктивним і технологічним особливостям деталей і забезпечувати їх зно­состійкість та запас міцності при мінімальних сумарних витратах.

10.1.2. Способи відновлення деталей під початковий розмір

У ремонтному виробництві транспортних засобів розроблено й реалізовано багато різноманітних способів відновлення деталей під початковий розмір. Ви­бір оптимального способу залежить від технічних, економічних та організацій­них вимог до відновлюваних деталей з урахуванням умов їх роботи в спряжен­нях, виробничої програми, оснащеності підприємства, забезпеченості матеріа­лами, енергією, робочою силою і таке ін. Технічні можливості різних способів відновлення й сфера їх застосування наведені в табл. 10.1.


-           дугове в середо­вищі вуглекислого газу;

-           вібродугове;

-           дугове з викори­станням порошко­вого дроту;

-           дугове в середо­вищі аргону;

-           контактне;

-           газове;

-           плазмове;

-           електроімпульс-

не;

-           електроіскрове;

-           лазерне

Наплавлення сталевих деталей діаметром більше 16 мм ши -рокої номенклатури.

Наплавлення сталевих деталей, що працюють в різних умо­вах при невисоких вимогах до опору втомленості. Наплавлення зносостійких шарів на деталях, які працюють в умовах інтенсивного абразивного зношування, ударних навантажень у вузлах тертя.

Наплавлення алюмінієвих деталей та деталей із корозієс­тійкої сталі.

Наплавлення рівних циліндричних зовнішніх і внутрішніх поверхонь із зносом менше 1 мм.

Наплавлення циліндричних і профільних поверхонь з міс­цевим зносом при підвищених вимогах до зносостійкості. Наплавлення відповідальних деталей при підвищених ви­могах до зносостійкості та опору втомленості. Наплавлення зовнішніх циліндричних поверхонь зі зносом до 0,5 мм із обмеженням температури нагрівання деталі. Наплавлення та зміцнення поверхонь із зносом до 0,2 мм при невисоких вимогах до суцільності покриття. Наплавлення зносостійких матеріалів на деталі відпові­дальні, а також зі складним профілем.

Газотермічне

напилення

(металізація):

-           газополум'яне;

-           електродугове;

-           плазмове;

Відновлення зовнішніх і внутрішніх циліндричних повер­хонь нерухомих спряжень при невисоких вимогах до міц­ності зчеплення з основним матеріалом.

-           плазмове з на­ступним оплав­ленням;

-           детонаційне;

-           високочастотне

Відновлення зовнішніх і внутрішніх циліндричних повер­хонь деталей при підвищених вимогах до міцності зчеплен­ня з основним матеріалом.

Нанесення зносостійкого покриття з особливими властивостями.

Гальванічні покриття:

- хромування;

Відновлення зовнішніх і внутрішніх робочих поверхонь де­талей із зносом (що не перевищує 0,4 мм) і високими вимо­гами до зносостійкості відновлених поверхонь.

 

1          I 2

 

-           насталювання (залізнення);

-           хімічне і елект­ролітичне нікелю­вання;

-           міднення;

-           цинкування;

-           кадміювання;

-           фосфатування;

-           оксидування;

-           воронування

Відновлення зовнішніх і внутрішніх робочих поверхонь де­талей із зносом, що не перевищує 1,5-2,0 мм, високою по­верхневою твердістю і високими вимогами до зносостій­кості відновлених поверхонь.

Відновлення зовнішніх і внутрішніх робочих поверхонь де­талей із зносом, що не перевищує 1,2-1,5 мм, і невисокими вимогами до зносостійкості відновлених поверхонь. Відновлення зовнішніх і внутрішніх робочих поверхонь де­талей, що виготовлені з міді або її сплавів. Захисне антикорозійне покриття.

Використання синтетичних (полімерних) матеріалів:

-           реактопластів (термореактивів);

-           термопластів;

-           синтетичних клеїв

Відновлення внутрішніх робочих поверхонь деталей, лікві­дація механічних пошкоджень.

Відновлення зовнішніх і внутрішніх робочих поверхонь де­талей вихровим, вібраційним або газополум'яним напилен­ням.

З' єднання деталей склеюванням.

Паяння:

-           легкоплавкі при­пої;

-           тугоплавкі при­пої;

-           паяння-зварювання

Відновлення герметичності з' єднань і трубопроводів, від­новлення інструменту.

Термічна обробка:

-           відпускання;

-           нормалізація;

-           відпалювання;

-           загартування.

Відновлення фізико-механічної характеристики і структури матеріалу.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я