14.5. Іонно-плазмове напилення

Іонно-плазмове напилення - це спосіб напилення металевого покриття, яке наносять в середовищі реактивного газу (азоту) у вакуумній камері, де при-садковий матеріал за рахунок тепла електричної дуги перетворюється в плазмо­вий стан і переноситься до робочої поверхні відновлюваної деталі, на яку по­дають від' ємний потенціал позитивно зарядженими іонами металевої плазми.

Для іонно-плазмового напилення вітчизняна промисловість випускає при­стрій ПУСК-77, схема якого зображена на рис. 14.6. Цей пристрій складається з вакуумної камери 4, на столі 2 якої змонтовані: катод 3, виготовлений з присад­

кового матеріалу; кільцеподібний анод 9, розміщений концентрично до катода; соленоїд 5, призначений для прискорення руху потоку плазми до відновлюваної деталі 8; електрод 10, призначений для підпалювання електричної дуги, з елек­тромагнітним вібратором 12. На кришці 6 вакуумної камери встановлена касета 7, в якій розміщують відновлювані деталі. Живлення пристрою здійснюють від двох джерел струму 13 і 14 напругою 1000 В.

Для відновлення деталі її встановлюють у вакуумну камеру і створюють в ній робочий вакуум за допомогою вакуумного насоса, який підключають до па­трубка 1.

Подають до катода і анода напругу від джерела живлення. Від другого дже­рела живлення подають від' ємний потенціал до відновлюваної деталі. Електро­дом підпалювання електричної дуги збуджують її. Під дією дугового розряду метал катода переходить у плазмовий стан. Металева плазма під дією магнітно­го поля соленоїду прискорюється при її рухові до відновлюваної деталі.

Іони металевої плазми під час руху до відновлюваної деталі взаємодіють з реактивним газом (азотом), що поступає до вакуумної камери через патрубок 11.

Іонно-плазмове напилення застосовують для відновлення деталей з незнач­ним зносом (в межах 10... 15 мкм), для підвищення прироблювання і зносостій­кості спряжених деталей за рахунок нанесення покриття з нітриду молібдену, а також для зміцнення різального інструменту шляхом нанесення покриття з ніт­риду титану.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я