13.4. Наплавлення порошковим дротом

Для підвищення якості наплавлення металу і спрощення технологічного обладнання, яке використовують під час наплавлення, в ремонтному виробниц­тві транспортних засобів застосовують наплавлення деталей порошковим дро­том під флюсом, в середовищі вуглекислого газу і відкритою електричною дугою.

При наплавленні деталей порошковим дротом використовують переустат­ковані токарні верстати з такими наплавочними апаратами: А-580М, ОКС-1252М, А-765, А-1197, а також спеціальні верстати УД-139, УД-140, УД-143, УД-144, УД-209, У- 651, У- 653, ОКС-11200, ОКС-14408.

Наплавлення порошковим дротом виконують за допомогою постійного струму зворотної полярності. Джерелами живлення електричної дуги можуть бути перетворювач ПСТ - 500, випрямлячі ВДУ-504, ВДУ-301, ВДУ-1001, ВС-600, ВДМ-1001. Усі джерела мають жорстку зовнішню характеристику.

Широкий асортимент дроту, який випускає промисловість, дозволяє одер­жати метал з необхідними властивостями. Дріт розрізняють за конструкцією, призначенням, системою захисту і складом шихти.

Конструктивно порошковий дріт - це металева трубка, всередині якої знаходиться порошок-шихта. Склад шихти визначає її властивості й призначен­ня. До її складу входять газоутворюючі, шлакотвірні, легувальні, розкислюваль-ні, іонізуючі та інші компоненти. За призначенням і матеріалом вони відповіда­ють складовим частинам, що входять до раніше розглянутих флюсів, які вико­ристовують під час наплавлення.


Трубку виготовляють з маловуглецевої сталі шляхом її вальцювання. Най­більше розповсюдження одержав дріт із суцільного (рис. 13.8, а) та простого трубчатого перерізу. Але під час горіння дуги шихта розплавляється пізніше ніж оболонка, що погіршує захист та властивості наплавленого металу.

З метою підвищення електропровідності шихти до її складу додають 30% залізного порошку або розділяють осердя дроту на частини за допомогою мета­левих перегородок, які мають електричний зв' язок з його оболонкою (рис. 13.8, б, в).

За призначенням дріт є придатним для зварювання вуглецевих і низьколе-гувальних сталей, легувальних і високолегувальних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, наплавлення поверхневих шарів з особливими властивостями.

За складом шихти розрізняють: дріт із зовнішнім захисником (ПП-АН1, ПП-АН4, ПП-АН8, ПП-АН106, ПП-АН125) і дріт для наплавлення відкритою електричною дугою без допоміжного захисту (ПП-ЗХВЗФ-0, ПП-У15Х12М-0, ПП-У25Х17Т-0, ПП-1Х14Т-0).

Під час наплавлення використовують порошковий дріт діаметром 2,0.3,2 мм. Як допоміжний захисник застосовують вуглекислий газ або флюс марок АН-8, АН-20, АН-348А, ОСЦ-45.

Для більшості марок порошкового дроту коефіцієнт наплавлення знахо­диться в межах 13... 15 г/(Агод.), тобто значення цього коефіцієнта вище, ніж під час наплавлення звичайними електродами. Діаметр порошкового дроту за­лежить від товщини наплавленого металу з припуском на механічну обробку 0,8.1,5 мм на сторону. Силу струму визначають залежно від швидкості напла­влення і діаметра дроту. Продуктивність наплавлення знаходиться в межах 10.. .11 кг/год. при щільності струму 150... 170 А/мм , що є високим показником.

Використання порошкового дроту дозволяє значно знизити витрату зварюваль­ного дроту. Так, для одержання 1 кг наплавленого металу витрачають 1,6 кг

електродів, а при наплавленні порошковим дротом відкритою дугою і під флю­сом - 1,15.1,25 кг. Недоліком цього способу є дефіцит порошкового дроту.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я