5. Термін дії цього договору та юридичні адреси сторін.

Термін дії цього договору встановлюється з

по

Юридичні адреси сторін:

Перевізник

телефон                      факс    телекс             телетайп

Розрахунковий рахунок N              у                      відділенні банку міста

Замовник

телефон                      факс    телекс             телетайп

Розрахунковий рахунок N   у          відділенні банку міста

Перевізник Замовник

(підпис і печатка) (підпис і печатка)
"           "           201      р.         "           "           201      р.

Додаток 1

до Примірного договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом у місцевому та міжміському сполученні

План перевезень вантажів автомобільним транспортом

(найменування Перевізника)

для

(найменування Замовника)

на 20 р

 

Найменування

Загальний

У тому числі по кварталах

п/п

вантажу

обсяг

І

ІІ

ІІІ

IV

 

 

т

ткм

т

ткм

т

ткм

т

ткм

т

ткм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевізник Замовник

(підпис) (підпис)

Додаток 2

до Примірного договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом у місцевому та міжміському сполученні

План роботи

(найменування Перевізника) з перевезення вантажів автомобільним транспортом на умовах оплати за автомобіле-години

для

(найменування Замовника)

на 20   р.

 

 

 

 

№ п/п

Найменування вантажів

Загальна кількість авт.-год

У тому числі по кварталах

І

ІІ

ІІІ

IV

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

Перевізник Замовник (підпис) (підпис)

Додаток 3

до Примірного договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом у місцевому та міжміському сполученні

План перевезень вантажів автомобільним транспортом

(найменування Перевізника)
для

(найменування Замовника)

на        20        р.

(місяць)

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Найме­нування вантажів

Загальний обсяг пе­ревезень, що плану­ється на місяць

У тому числі по декадах

І

ІІІ

ІІІ

т

ткм

авт-год

т

ткм

авт-год

т

ткм

авт-год

т

ткм

авт-год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевізник Замовник

(підпис) (підпис)

Додаток 4

до Примірного договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом у місцевому та міжміському сполученні

(найменування Перевізника)

Заявка

на перевезення вантажів автотранспортом

для

(найменування Замовника)

(договір №     від «    »          20        р.)

на період

(день, тиждень, декада, місяць) Погоджений сторонами графік подачі автомобілів до пунктів

навантаження

(додається, не додається) Прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, що відповідає за

використання наданих автомобілів:

, N телефону:

 

№ п/п

Найме­нування вантажу

Адреса наванта­ження

Адреса розван­таження

Маса ван­тажу

Рід упа­ковки

Кількість місць

Відстань пере­везення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові умови Замовника:

Експедирування вантажу проводить

Приймання вантажу в пункті розвантаження провадиться

з           год. до            год. у дні тижня:

Спосіб навантаження і розвантаження, виконавець:

Оплата провадиться

(зазначається форма, порядок і строки)

5.

Розрахунок попередньої вартості перевезення (заповнюється Перевізником)

 

За 1 тону (ткм)

За інші послуги

Сума, гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посада, прізвище, ім'я та по батькові особи Замовника, що відповідає за заявку:

(підпис)

Заявку прийняв

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток 2 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні

(В редакції Наказу Мінтрансу N 90 (z0242-98) від 23.03.98 )

Разовий договір N

на перевезення вантажів автомобільним транспортом

"           "           201_р.

(місто, село, селище)

(повне найменування перевізника)

надалі-Перевізник, у особі  ,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі      ,

(найменування документа, що дає право на укладення

договору)

з однієї сторони, та    ,

(повне найменування замовника)

надалі - Замовник, у особі    ,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі      ,

(найменування документа, що дає право на укладення

договору)

уклали цей договір про таке:

Перевізник зобов'язується виконати для Замовника перевезення

(найменування вантажу, маса брутто, кількість місць, рід упаковки)

а Замовник зобов'язується сплатити Перевізнику за перевезення обумовлену платню.

Дата i години подачі автотранспорту:

Адреса завантаження (подачі):

Адреса розвантаження (закінчення роботи):

Відстань перевезення:

Використання автотранспорту з оплатою за авт.-годину в загальній

кількості

автомобілегодин.

Додаткові умови:

Порядок, форма i строки оплати:

Юридичні адреси сторін:

Перевізник:

телефон                      факс                телекс              телетайп

Розрахунковий рахунок N  у

Замовник:

телефон                      факс                телекс              телетайп

Розрахунковий рахунок N  у

Перевізник Замовник

(підпис i печатка)      (підпис і печатка)

Додаток 3 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні

Акт

м.                     "           "           20_ р.

Замовник       ,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з однієї сторони, і Перевізник

(посада, прізвище,

, з другої сторони, склали цей акт

ім'я та по батькові)

про наступне:

Акт додається до

(серія і номер товарно-транспортної накладної чи подорожнього листа)

Підписи:

Замовник Перевізник

Особливі
відмітки:

Підпис

Додаток 4 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні

Опис

вантажів, завантажених в автомобільний контейнер N

Найменування вантажовідправника:

Дата завантаження: "            "           20        р.

 

№ прейс-

Наймену-

Одиниця

Сорт

Розмір

Кількість

Маса,

Ціна за

куранта,

вання

виміру

 

 

 

кг

місце,

артикул

вантажу

 

 

 

 

 

грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Підпис вантажовідправника, печатка


Додаток 5 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні


1

2

3

Перець, баклажани,

Ящики

 

кабачки, а також зелень

 

 

свіжа (цибуля зелена,

 

 

салат, шпинат, кріп,

 

 

селера, щавель,

 

 

редиска, молоді

 

 

необрізані корені

 

 

моркви, буряку,

 

 

петрушки

 

 

Часник

Ящики

При перевезеннях від місця вирощування до заготівельних пунктів упаковують у м'яку тару

 

Додаток 6 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні

Види тари для перевезення фруктів, ягід, винограду й баштанних культур

 

Вантаж

Тара й спосіб упакування

Примітка

1

2

3

Яблука ранні

Ящики місткістю 20-25 кг. У

Для доставки в

 

ящики укладають плоди одного

торговельну мережу без

 

розміру й сорту

переупакування

Яблука для

Ящики місткістю 400-425 кг і без

Для доставки в сховища.

перероблення

тари та підстилки з соломи

Перевезення навалом

 

 

допускається в період

 

 

масових заготівель і

 

 

реалізації

Яблука

Ящики місткістю 20-25 кг

Для доставки в

столові тверді

При доставці в торговельну

торговельну мережу Для

та яблука

мережу яблука великих і середніх

доставки в сховища

пізні

розмірів 1-го сорту обгортають

 

 

тонким папером, кожен плід

 

 

окремо.

 

 

Яблука дрібні, розміром до 40 мм

 

 

у діаметрі, можуть бути

 

 

упаковані в ящики насипом.

 

 

Стружку кладуть на дно й під

 

 

кришку ящика

 

1

2

3

Груші м'які

Ящики, ящики-лотки, решета (можуть ув'язуватись у паки) Пакують плоди в один шар

Для доставки в торговельну мережу без переупакування

Груші тверді

Корзини, ящики місткістю 120-25 кг

Для доставки в сховища й торговельну мережу

Айва

Ящики місткістю 15-20 кг

Для доставки в сховища й торговельну мережу

Слива, алича

Ящики місткістю 12-15 кг, решета місткістю до б кг (решета можуть ув'язуватись у паки

Для доставки у сховища й торговельну мережу та перероблення

Вишні

Кошики, решета місткістю до 6 кг

Ящики й корзини місткістю до 12 кг (решета й плоскі корзини можуть ув'язуватись у паки)

Для доставки в

торговельну мережу без

переупакування

Для доставки в сховища й

на перероблення

Персики м'які

Ящики-лотки, піддони місткістю до 5 кг. Укладають плоди одним шаром

Для доставки в торговельну мережу без переупакування

Персики тверді

Кошики, ящики й піддони місткістю до 12 кг Укладають плоди в рівень з краями тари з невеликим підвищенням до центра. Висота шару 10-15 см. Персики калібрують за розмірами: великі - більше 50 мм у діаметрі, середні - 35-50 мм, дрібні - менше 35 мм

Для доставки в торговельну мережу

1

2

3

Абрикоси

Ящики, кошики, решета, піддони місткістю до 12 кг Великі плоди абрикосів укладають у ящики рядами, а середні й дрібні плоди укладають насипом з викладенням верхнього ряду.

Абрикоси укладають у рівень з краями тари з невеликим підвищенням до центра

Для доставки в сховища й торговельну мережу

Черешні

Відкриті ящики місткістю до 10 кг. Ящики й кошики місткістю до 12 кг. Черешні упаковують насипом з викладенням верхнього ряду. Вистилання дна й боків тари папером не дозволяється

Для доставки в торговельну мережу

Смородина, порічка й аґрус

Кошики, ящики місткістю до 10

кг. Ящики, лотки, решета

місткістю до б кг.

Ящики, кошики місткістю до 20

кг

Для доставки в торговельну мережу

Для доставки на перероблення

Суниці

Ящики-лотки, кошики місткістю до 3 кг.

Те саме місткістю до 5 кг. Кошики та ящики наповнюють з невеликим підвищенням до центра. Вистилання дна й боків тари папером не дозволяється

Для доставки в торговельну мережу Для доставки на перероблення

1

2

3

Малина

Плоскі ящики-лотки, кошики місткістю до з кг. Те саме - місткістю до 5 кг. Кошики та ящики наповнюють з невеликим підвищенням до центра. Вистилання дна й боків тари папером не дозволяється

Для доставки в торговельну мережу

Для доставки на перероблення

Виноград

Лотки й решета місткістю до 7 кг, закриті ящики місткістю 10-12 кг (решета можуть бути ув'язані в паки)

Для доставки в сховища й торговельну мережу

Кавуни

Контейнери, клітки, а також без тари на підстилці з соломи . Кавуни калібрують за розмірами: великі від 20 см і більше за діаметром, середні - від 20 см до 25 см, дрібні - від 15 см до 20 см

Для доставки в сховища й торговельну мережу. Доставка навалом допускається в період масових заготівель і реалізації

Дині

Контейнери, клітки місткістю до 50 кг і без тари на підстилці з соломи.

В кожну одиницю упаковки укладають плоди одного розміру, помологічного й товарного сорту

Для доставки в сховища й торговельну мережу. Доставка навалом допускається в період масових заготівель і реалізації

 


Додаток 7 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні

Додаток 8 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні

Паспорт

на товарний розчин до товарно-транспортної накладної № 1. Кількість

куб. м

Штамп постачальника

Марка 200, 150, 100, 75, 50, 25, 10, 4, 2

Вид: цементний , складний, вапнистий

Протиморозильна добавка: є, немає

Термін придатності: 2 години 30 хвилин

Час приготування     год      хвилин

(потрібне підкреслити; видається на кожний автомобіль)

Додаток 9 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні


Температура м'яса, субпродуктів і м'ясних напівфабрикатів,

1

2

3

14

М'ясопродукти Ковбаси сирокопчені, копчені й м'ясокопчєності

не вище +15

15

Ковбаси варені

від 0 до +16

16

Бекон солений

не вище +8

17

Солонина зі свинини та яловичини, м'ясопродукти солені

не вище +12

18

Жири тваринні, топлені харчові

не вище +18

Додаток 10 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні

Температурні режими для швидкопсувних вантажів при перевезенні їх у

авторефрижераторах

 

Темпера

Температура

Примітка

 

п/п

 

тура вантажу,

повітря в кузові авторефрижерато

 

 

 

Найменування вантажу

при вантажен ні, град. С

ра при перевезенні, град. С

 

 

 

 

 

 

від

до

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1

Морожені вантажі (м'ясо, субпродукти, м'ясо кролика, птиця, риба, шпик, яєчні морожені продукти) *

не вище -8

не вище - 12

 

 

 

2

Масло вершкове*

-6

не вище -6

 

 

 

3

Слабосолені оселедці в ящиках

-6

не вище -6

 

 

 

4

Жири тваринні топлені, маргарин, масло топлене*

0

0

-3

 

 

 

Маринади, балики копчені й

 

 

 

 

 

5

в'ялені, ікра рибна (крім зазначеної в п.б)*

0

0

-3

 

 

1

2

3

4

5

6

 

6

Ікра рибна (зерниста, паюсна, лосося, міцносо-лена частикова)

0

0

-3

 

 

7

Ковбаси копчені*

0...+4

0

-3

 

 

8

Ковбаси напівкопчені*

0...+4

0

-3

 

 

9

Ковбаси сирокопчені

+8...+12

+10

+4

 

 

10

Ковбаси, сосиски й сардельки варені

+8

0

+6

Переве­зення більше 24 годин не допус­кається

 

11

Риба охолоджена й пере­кладена льодом

+3

0

-1

 

 

12

М'ясо остигле

+4...+12

+10

+4

 

 

13

М'ясо й птиця охолоджені

0...+4

0

-1

 

 

14

Консерви (крім рибних)

-

+15

+20

 

 

15

Консерви рибні

0

+6

+1

 

 

16

Пресерви рибні

0

0

-5

 

 

17

Риба гарячого копчення заморожена*

-10

не вище -8

-

 

 

18

Яйця:

не піддані обробці холодом з холодильника

+8

+3

+8

+3

+4

0

 

 

19

Сири

+8

+8

-2

 

 

20

Абрикоси

+3

+3

0

 

 

1

2

3

4

5

6

 

21

Ананаси та інші аналогічні вантажі

+10...+13

+11

+8

 

 

22

Банани (недоспілі)

+12

+15

+1

Спілі не перево­зять. Трива­лість пе­ревезення не більше З діб

 

23

Вишні, черешні

+3

+2

+1

 

 

24

Виноград

+8

+8

+1

 

 

25

Груші

+6...+8

+5

+3

 

 

26

Персики

+4

+4

+1

 

 

27

Смородина, порічка, аґрус

+3

+2

0

Переве­зення більше 24 годин не рекомен­дується

 

28

Слива, алича

 

 

 

 

 

29

Цитрусові:

 

 

 

 

 

 

апельсини

+7.+10

+10

+4

 

 

 

лимони недоспілі

+12...+15

+12

+8

 

 

 

лимони спілі

+8

+8

+2

 

 

 

мандарини

+5.+8

+8

+2

 

 

30

Чорниця

+4

+4

0

 

 

31

Баклажани

+7...+10

+10

+8

 

 

1

2

3

4

5

6

 

32

Дині

+8...+10

+10

+8

 

 

33

Огірки

+10

+10

+5

 

 

34

Кабачки

+6

+6

+1

 

 

35

Капуста рання качанна

+8

+8

+1

 

 

36

Капуста брюссельська

+8

+12

+1

 

 

37

Капуста цвітна

+8

+8

+1

 

 

38

Помідори бурі й рожеві

+15

+15

+8

 

 

39

Помідори червоні

+8

+8

+4

 

 

40

Морква рання

+8

+8

+1

 

 

41

Редька

+8

+8

+1

 

 

42

Квасоля овочева

+10

+8

+2

 

 

43

Горох лопатка

+5

+5

+1

 

 

44

Молоко свіже й пастери­зоване, молочні продукти в пляшках і тетрапаках

+5

+5

 

Переве­зення більше 12 годин не рекомен­дується

 

45

Молоко згущене й порошкоподібне*

+6

+6

+2

 

 

46

Швидкозаморожені м'ясні, рибні, кулінарні вироби, фрукти та ягоди, густі соки з фруктів*

-18

не вище

-18

 

 

 

1

2

3

4

5

6

47

Морозиво

не вище

не вище

 

У літній

 

 

-18

-14

 

період

 

 

 

 

 

вантажо-

 

 

 

 

 

відправ-

 

 

 

 

 

ник до-

 

 

 

 

 

датково в

 

 

 

 

 

рефриже-

 

 

 

 

 

ратор за-

 

 

 

 

 

вантажує

 

 

 

 

 

0.75-1.0т

 

 

 

 

 

сухого

 

 

 

 

 

льоду

48

Масло рослинне

+12

+10

+2

 

49

Дріжджі

0...+4

0

+4

 

 

Примітки: 1. При зниженні температури зовнішнього повітря нижче вказаної в графі 5 перевезення вантажів (крім перерахованих у пунктах 1, 2, 4, 5, 7, 8, 16, 44, 45) в авторефрижераторах, що не обладнані приладами опалення, не допускається.

Для вантажів, що позначені зірочками, в зимовий період при зниженні температури зовнішнього повітря нижче вказаної в графі 5 перевезення вантажу проводять без включення холодильного устаткування.

Температурний режим при перевезенні вантажів, що не зазначені в цьому додатку, встановлюється вантажовідправником, про що він повинен зробити відмітку в транспортному документі.

Додаток 11

до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні

Лист * контрольних перевірок температури в кузові авторефрижератора

до дорожнього листа серії    N         ,

водій   , напівпричіп N         .

Поправка до термометра напівпричепа:    град.С

(підпис механіка) Авторефрижератор завантажений

(найменування вантажу)

Температурний режим:

(графи 4,5 додатка 10 Правил)

Найменування вантажовідправника: Найменування вантажоодержувача:

 

№ п/п

Дата, години, хвилин

Результати вимірю­вання температури в кузові

Підпис особи, яка проводила перевірку температури

1

2 3

 

 

 

Температура в кузові перед завантаженням:         град.С

Температура вантажу перед завантаженням:        град.С

Дата й час подачі під завантаження:

Підпис і печатка (штамп) вантажовідправника:

* Повертається Перевізнику разом з дорожнім листом

Додаток 12 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні

Перелік

продуктів і сировини тваринного походження, на які при транспортуванні в межах держави видається ветеринарне свідоцтво

М'ясо й м'ясопродукти сільськогосподарських тварин (у тому числі консерви м'ясні й м'ясорослинні, ковбасні вироби, м'ясні концентрати та інше);

М'ясо диких і морських тварин (дикої кози, косулі, лося, оленя, дикого кабана, медведя, кита, моржа тощо), що вживають для харчування;

Птиця домашня бита й тушки пернатої дичини;

4.         Риба морожена й маринована, рибні консерви та інші
рибопродукти;

Ендокринні залози та їх виділення;

Мозок, язики, нирки;

Продукти забою тварин різні: губи, вуха, кінцівки, голови тощо;

Внутрішні органи тварин: шлунки, печінки та інше;

Яйця птиці товарні, яєчний порошок, меланж, яєчна маса для переробки;

Молоко й молочні продукти, в т.ч. масло вершкове, сир твердий і кисломолочний, молоко сухе й згущене, дитяче харчування;

Маргарин;

Шкури й хутрова сировина: невироблені шкури й шкурки домашніх, диких і морських тварин, напівфабрикати;

Вовна мита й немита, очоси й линяння;

Волос тварин різний, в т.ч. гриви, хвости, щетина;

Пух тварин, пір'я й пух птиці;

Кістки, роги, копита й ратиці невироблені;

Міздря й обрізки шкірсировини;

Кишки мокросолені й сухі;

Кров тварин сушена й консервована;

Жовч;

Борошно м'ясне, рибне, кров'яне й кісткове;

Фуражне зерно, комбікорм, кормові суміші, макуха, премікси, сіно, солома, сінаж, силос, жом кислий, сухий, трав'яне борошно, коренеплоди, бульбоплоди тощо;

Корм для риб живий, сухий і комбінований;

Мед та інші продукти бджолярства: віск, стільники, мерва бджоляна тощо;

Ветеринарні лікарські засоби, біологічні препарати, штами мікробів, вірусів і грибів, токсини;

Предмети колекціонування тваринного походження.

Додаток 13 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні

Групи швидкопсувних вантажів, що допускаються до перевезення в одному автомобілі

№ п/п

Група продуктів

1

2

 

Морожені й охолоджені продукти

1

Морожене яловиче й бараняче м'ясо

2

Морожене свиняче м'ясо

3

Морожені субпродукти І категорії (крім мозку) в тарі

4

Заморожені м'ясо й субпродукти в блоках

5

Морожена птиця

6

Сало-шпик

7

Яловичий і баранячий топлений жир

8

Лярд

9

Масло вершкове

10

Масло топлене

11

Маргарин

12

Морожені яєчні продукти

 

Охолоджені продукти

 

А

1

Яблука зимові

2

Груші зимові

3

Виноград

1

2

 

Б

1

Яблука й груші літні й зимові

2

Абрикоси й персики

3

Слива

4

Виноград

5

Вишні, черешні

6

Аґрус

7

Смородина

 

В

1

Помідори бурі й рожеві

2

Капуста цвітна

3

Капуста білокачанна

 

Г

1

Яйце

2

Консерви в герметичній жерстяній і скляній тарі

 

Сухі продукти

1

Сухі яєчні продукти

2

Сухий омлет

3

Сухе молоко

4

Сухе знежирене молоко

5

Сухофрукти

6

Горіхи

7

Згущене молоко

8

Згущене молоко в герметичній жерстяній тарі

9

Консерви в герметичній жерстяній і скляній тарі

 


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я