ЗМІСТ

ВСТУП 3

1.         МІСЦЕ ЗАДАЧІ РОЗРОБКИ ГРАФІКІВ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 4

Методи раціональної організації перевезення вантажів 4

Фактори, що впливають на параметри технологічного

процесу перевезення вантажів        12

Умови праці й функціональний стан водія           18

Методи оцінки функціонального стану водія       40

Питання для самоперевірки й контролю знань     59

2.         МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ГРАФІКІВ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ

ЗАСОБІВ НА МАРШРУТАХ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ 60

Визначення тривалості виконання елементів графіка руху транспортних засобів 60

Розрахунок параметрів графіку руху транспортних засобів

при перевезенні вантажів    65

Розробка графіків руху         66

Методи оцінки ефективності графіків руху          85

Питання для самоперевірки й контролю знань     87

3.         ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГРАФІКА РУХУ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З УРАХУВАННЯМ

ПСИХОФІЗИОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВОДІЇВ 88

Виявлення й аналіз факторів, що впливають на параметри технологічного процесу перевезення вантажів 88

Зміна стану водія при русі між пунктами

навантаження-розвантаження 96

Вплив стану водія й умов руху на технічну швидкість транспортних засобів на маршруті 99

Зміна стану водія при проведенні ним

навантажувально-розвантажувальних робіт 101

Зміна стану водія за період проведення навантажувально-розвантажувальних робіт без його участі 104

Зміна стану водія під час перерви 104

Зміна стану водія за період роботи на маршруті 108

Питання для самоперевірки й контролю знань 110

4.         ПРОЕКТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ГРАФІКІВ РОБОТИ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА МАРШРУТІ 111

4.1. Рекомендації з нормування технічних швидкостей транспортних засобів під час перевезення вантажів 111

Планування параметрів технологічного процесу

перевезення вантажів з урахуванням стану водія 116

Рекомендації з організації роботи водія на маршруті перевезення вантажів з урахуванням закономірностей зміни

його стану протягом робочого дня 120

Розробка графіка роботи рухомого складу на маршруті з урахуванням стану водія 123

Питання для самоперевірки й контролю знань 127

5. МАТЕМАТИЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ

ГРАФІКІВ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ВАНТАЖІВ 160

Загальні положення  160

Формування вихідних даних і критерії розробки графіку           161

Визначення послідовності відправлення автомобілів на
маршрути       163

Розробка графіків роботи автомобілів за критерієм мінімуму простою автомобілю в навантажувально-розвантажувальному пункті 163

Розробка графіків роботи автомобілів за критерієм мінімуму часу простою навантажувально-

розвантажувальних механізмів 166

Інтерфейс програмного забезпечення щодо узгодження роботи автомобілів і навантажувально-розвантажувальних механізмів 170

Питання для самоперевірки й контролю знань 174

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 175 ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЗЧИК 201

Додаток А. Правила перевезень вантажів автомобільним

транспортом в Україні 203


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я