5.2. Формування вихідних даних і критерії розробки графіка

Для побудови матриці прибуття автомобілів під навантаження потрібно ввести такі, заздалегідь визначені, дані (блок 2 рис. 5.1):

технічна швидкість VT, км/год.;

час навантаження (розвантаження) tH(p), год.;

матриця найкоротших відстаней між постачальниками (А;, А2, Ап) й споживачами (В;, В2,       Вп), що розраховується за методикою, наведеною в роботі.

На наступному етапі визначають параметри маршрутів (блок 3 рис.

5.1)

час обідньої перерви to6id, год.;

час початку обідньої перерви, год.;

кількість рухомого складу на лінії, Ал;

час перебування рухомого складу на лінії, Тл, год.

Після введення вихідних даних і розрахунку параметрів маршрутів визначають, за яким критерієм буде проводитись побудова графіка руху транспортних засобів (блок 4 рис 5.1).

Послідовність відправлення автомобілів на відповідні маршрути визначають двома методами з використанням різних критеріїв. При першому методі мінімізують час простою механізму навантаження (блок 5 рис. 5.1). При другому - мінімізують простої автомобілів у пункті навантаження й рівномірно розподіляють час роботи на лінії кожного автомобіля (блок 6 рис. 5.1).

Після складання графіків роботи автомобілів проводять їх графічну побудову (блок 7 рис. 5.1).


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я