5.1. Загальні положення

Реалізація методики розробки графіків руху транспортних засобів на маршрутах перевезення вантажів, що наведена в розділі 2, при оперативному управлінні перевізним процесом ускладнена через істотний час реалізації. Для зменшення часу складання графіків доцільно використовувати обчислювальну техніку. Для цього було розроблене програмне забезпечення, яке дозволяє автоматизувати процес побудови графіків.

Побудові графіків руху повинні передувати розрахунки техніко-експлуатаційних показників за маршрутами перевезень: час перебування рухомого складу на лінії Тл, тривалість обідньої перерви їобід, час простою під навантаженням і розвантаженням tH-p, технічна швидкість на маршруті VT і кількість рухомого складу на лінії Ал.

В алгоритмі програмного забезпечення вводять наступні допущення:

Для виконання плану перевезень навантажувальний механізм повинен працювати безупинно протягом зміни.

Допускаються простої навантажувально-розвантажувальних засобів на очікування прибуття автомобілів.

Час навантаження автомобіля дорівнює часу розвантаження.

Автомобілі працюють на маятникових і кільцевих маршрутах.

Весь рухомий склад відправляється з місця навантаження з інтервалом tH.

Однією з умов безперервності роботи навантажувального засобу є виконання нерівності. Ця нерівність забезпечує можливість повернення

автомобіля, завантаженого першим, до моменту завершення навантаження останнього.

Загальна схема алгоритму представлена на рис. 5.1.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я