3.7. Зміна стану водія за період роботи на маршруті

Результати розрахунків параметрів моделі зміни різниці значення показника регуляторних систем після закінчення роботи й перед її початком наведені в табл. 3.16-3.17.

Модель зміни різниці значення показника активності регуляторних систем після закінчення роботи й перед її початком має такий вигляд:

Подпись: АРСК = -3,65 + 0,008Гр.	(3.6)

Про значимість незалежної змінної свідчить розрахункове значення критерію Стьюдента, що більше табличного значення, й відсутність нуля в довірчому інтервалі коефіцієнта моделі.

Після розробки регресійної моделі проводили її статистичну оцінку. Результати розрахунків наведені в табл. 3.18.

Середня похибка апроксимації є досить великою. Однак, унаслідок складності описуваного процесу й великого часовому інтервалу можна зробити допущення про можливість використання моделі (3.6) для коригування зміни показника активності регуляторних систем за час виконання елементів автотранспортних технологічних процесів.

Унаслідок цього, з використанням моделі (3.6) з'являється можливість коригувати зміни стану водія після виконання елементів технологічного   процесу.   Після   додаткового   відпочинку розрахунок

показника активності регуляторних систем водія після виконання кожного рейсу проводили з використанням даної моделі.

3.8. Питання для самоперевірки й контролю знань

На які елементи можна розділити цикл транспортного процесу перевезення вантажів?

Які групи факторів впливають на параметри руху між пунктами навантаження-розвантаження?

Фактори, що характеризують умови руху вантажних автомобілів на маршруті.

На які підгрупи поділяють фактори, що характеризують параметри вантажних автомобілів?

Які фактори відносяться до технологічних?

Які фактори характеризують водія?

Фактори, що характеризують водія при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт.

Як оцінюють адекватність математичних моделей?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я