3.6. Зміна стану водія під час перерви

Результати розрахунків параметрів моделі зміни стану водія під час перерви наведені в табл. 3.13-3.14.


Фактори

Нижня межа

Верхня межа

Показник активності регуляторних систем перед виконанням елементу технологічного процесу

0,36

0,61

Час, витрачений на організаційні заходи

0,005

0,055

Час очікування завершення навантажувально-розвантажувальних робіт

-0,015

-0,003

Вік водія

0,009

0,037

Модель має такий вигляд:

рОБ

РОБ = 0,95Р°Б + 0,009£В - 16,811д(ГОБ)~4~. (3.5)

Таким чином, усі досліджувані фактори виявилися значимими, про що свідчить розрахункове значення критерію Стьюдента, яке більше табличного значення, й відсутність нуля в довірчому інтервалі кожного коефіцієнта моделі. Після розробки регресійної моделі зміни стану водія під час перерви проводили її статистичну оцінку. Результати розрахунків приведені в табл. 3.15.У результаті проведення розрахунків можна зробити висновок про допустимість використання отриманої моделі для оцінки зміни стану водія під час перерви.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я