2.4. Методи оцінки ефективності графіків руху

Після складання графіків сумісної роботи автомобілів і навантажувально-розвантажувальних механізмів можна оцінити його ефективність шляхом визначення втрат у наслідок наявності часу простою автомобілів і навантажувально-розвантажувальних пунктів.

Сумарний час простою автомобілів у очікуванні навантаження визначають наступним чином:

К = IX,, (2.12)

де n - кількість навантажень, од.;

tP - час простою автомобіля при і-му навантаженні, хв.

Час простою навантажувально-розвантажувального пункту визначають за наступною залежністю:

и

пр      Z-u прі '

j=1

(2.13)

де t P - час простою навантажувально-розвантажувального пункту на

і-му навантаженні, хв.

Наявність часу простою призводить до виникнення фінансових втрат транспортних підприємств і відправників або одержувачів вантажу.

Вартість непродуктивних простоїв автомобілів за робочий день можна визначити наступним чином:

ВА = ТАр ■ С а , (2.14)

де ВА - вартість непродуктивних простоїв автомобілів за робочий день, грн.;

СА - вартість одного часу простою автомобіля, грн. Вартість        непродуктивних        простоїв навантажувально-розвантажувального пункту за робочий день визначають за наступною залежністю:

Вп = ТІ ■ Сп , (2.15)

де ВП - вартість непродуктивних простоїв навантажувально-розвантажувального пункту за робочий день, грн.;

СП   -   вартість   одного   часу   простою навантажувально-розвантажувального пункту, грн.

Наведена методика дозволяє мінімізувати час простою автомобілів і навантажувально-розвантажувальних механізмів при організації навантажувально-розвантажувальних     робіт     і     фінансових втрат

підприємства. Однак, її реалізація при оперативному управлінні перевізним процесом ускладнена через істотний час впровадження. Для зменшення часу складання графіків доцільно використовувати обчислювальну техніку з відповідним програмним забезпеченням.

2.5. Питання для самоперевірки й контролю знань

Поняття їздки автомобіля.

Як визначають тривалість однієї їздки автомобіля?

Які фактори впливають на технічну швидкість?

Як нормують час простою транспортних засобів?

Що повинні забезпечити розклади й графіки?

Коли рух вважається регулярним?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я