АННОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Абракітов В. Е., Обухов С. О. – Охорона праці та цивільна оборона

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з курсів

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ»

ТА

«ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА»

(для студентів 5-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.08010105, 8. 08010105 «Геоінформаційні системи і технології»)

Харків ХНАМГ 2012

Абракітов В. Е. Конспект лекцій з курсів «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» та «ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА» (для студентів 5-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.08010105, 8. 08010105 «Геоінформаційні системи і техно­логії») / В. Е. Абракітов, С. О. Обухов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 177 с.

Автори: В. Е. Абракітов,

С. О. Обухов

Рекомендовано кафедрою «Безпека життєдіяльності», протокол засідання № 7 від 04.02.2010 р.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я