5.5 Висновки

На основі першого та другого рівнянь Максвелла в диференціальній формі з урахуванням сторонніх джерел електромагнітного поля та втрат в обмеженому об’ємі отримано рівняння для балансу потужностей – теорему Пойнтінга для миттєвих векторів поля в диференціальній формі.

Після інтегрування за об’ємом теореми Пойнтінга в диференціальній формі із застосуванням перетворення Гаусса-Остроградського отримаємо формулу теореми Пойнтінга в інтегральній формі.

Векторний добуток – має назву вектор Пойнтінга  та характеризує густину потужності електромагнітного поля, яке поширюється назовні з обмеженого об'єму .

Баланс потужностей електромагнітного поля складають:

;- потужність сторонніх джерел поля;

;- потужність втрат;

;- потужність електромагнітних полів, що зосереджені в даному об’ємі;

- потужність електромагнітного поля, яка виходить з об’єму.

Площина, в якій розташовані вектори  та , має назву фронт хвилі; вектор Пойнтінга зорієнтований перпендикулярно до фронту хвилі.

Енергія електромагнітного поля в об’ємі  складається з енергії електричного та магнітного полів:

;

Якщо електромагнітне поле є гармонічним процесом, то вектор  можна виразити через комплексні амплітуди  та  .

Вектор Пойнтінга гармонічного електромагнітного поля характеризують двома складовими: середньою за період та коливальною .

Вектор Пойнтінга дає уявлення про процес переносу енергії провідниками із струмом – які формують електричне і магнітне поле та вказують шлях перенесення електромагнітної енергії.

Лема Лоренца встановлює зв’язок між двома сторонніми струмами у двох різних точках простору і електромагнітними полями, які збуджені цими джерелами.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я