12.6. Мікрокотролер діагностики устаткування

Даний пристрій розроблений в лабораторії мікропроцесорних пристроїв ХНАМГ і призначений для ілюстрації діагностики різного устаткування за до­помогою автономного мікроконтролера (рис .12.8).

Використання мікроконтролера сімейства AVR (8 біт) обумовлено мож­ливістю створення автономного пристрою, який з фотометричним або резисти-вним датчиком може проводити відбраковку виробів, які пройшли ремонт, пе­ревірку, настройку та ін. обслуговування.

Контролер може бути виконаний як самостійний виріб або підключатися до локальної мережі автоматизованої ділянки, наприклад депо, з цехом з ремо­нту устаткування рухомих одиниць.

Оскільки діагностика устаткування виконується в певних умовах за допо­могою спеціальних засобів, то очевидно, що для автоматизації таких процесів необхідне оригінальне програмне забезпечення. Приклад тексту програми для прошивки AVR - мікроконтролера, призначеного для автоматизації діагностики пневматичної системи РО, має наступний вигляд:

:100000003BC05FB62395441C331C221C111C001CF2

:10001000819B01C04E0E283261F5442D84D0052FFE

:10002000442D429580D0F52E432D7DD05068E52E8D

:10003000432D429578D0D52E422D75D0C52E422D18

: 10004000429571D05068B52E412D6DD0A52E412D11

:10005000429569D0952E402D66D0852E402D429533

:1000600062D0752E22270024112422243324442414

:1000700066245FBEA89518954FE041BD112740E466

:100080004BBF42E045BF40E84FBF49EF41BB46E0B0

:1000900042BB4FEF47BB40E748B91FBDE1E0222715

:1000A00000241124222433244424A8954FE3742EE1

:1000B00046E0842E4BE5942E4FE4A42E46E6B42E63

:1000C0004DE6C42E4DE7D42E47E0E42E4FE7F42E44

:1000D0004FE6042FF6E0F2BB78BA69D0F7E0F2BB46

:1000E00088BA65D0FEE0F2BB98BA61D0FFE0F2BBFF

:1000F000A8BA5DD0F6E1F2BBB8BA59D0F7E1F2BBCD

:10010000C8BA55D0FEE1F2BBD8BA51D0FFE1F2BB7C

:10011000E8BA4DD0F6E2F2BBF8BA49D0F7E2F2BB4A

:1001200008BB45D0D7CFA8954F704030F1F0413093

:10013000F1F04230F1F04330F1F04430F1F045306D

:10014000F1F04630F1F04730F1F04830F1F049304D

:10015000F1F04A30F1F04B3011F14C3021F14D30DB

:1001600021F14E30D1F04F30E1F050E01FC056E0A9

:100170001DC05BE51BC05FE419C056E617C05DE615

:1001800015C05DE713C057E011C05FE70FC05FE621

:100190000DC05FE30BC050E009C053E707C051E753

:1001A00005C050E403C05CE001C058E10895C3E01D

:1001B000BFEFA8950000BA95E1F7CA95C9F7662088

:1001C00009F00895222700241124222433244424F2

:0401D0006394089597

Зовнішній вигляд інтерфейсу Windows - додатку для ПК оператора АРМ показаний на рис .12.9.

Подпись: 0 022:58:480 START DO Открытие порта
Подпись: Настройки передачи Размер байта: Н

Стоп-бит: Четность:

Журнал оператора

Установить

Скорость обмена

Рис .12.9 - Інтерфейс АРМ для управління мікроконтролером діагностики

Використовуючи необхідну кількість таких автономних мікроконтроле-рів, можна створювати складні автоматичні системи діагностики, застосування яких забезпечує в короткий час проводити діагностику різного устаткування на РО. Прикладом може бути інтерфейс програми діагностики на рис .12.10.

Кожен мікроконтролер такої автоматизованої системи, оснащений індиві­дуально ю оригінальною програмою і приймальними елементами, які встанов­люються на технологічному устаткуванні або стендах, призначений для випро­бування устаткування.

Програма ПК оператора АРМ ділянки діагностики забезпечує взаємозв'я­зок зі всіма мікроконтролерами через COM - порт. Очевидно, що такі мікро­процесорні пристрої відзначаються складністю. Проте, використання їх дозво­ляє суттєво скоротити час у визначенні неполадок і їх усуненні, забезпечуючи тим самим безпеку експлуатації рухомого транспорту при перевезенні пасажи­рів.

Рис .12.10 - Інтерфейс програми автоматичної системи діагностики РЕ на базі автономних мікроконтролерів

Аналогічно с творюються системи контролю пасажиропотоків, розробки маршрутних розкладів і їх коригування залежно від реальних ситуацій протя­гом доби і в триваліші періоди.

Особливий інтерес до таких пристроїв виявляється на об'єктах з автоном­ним електричним живленням. Пов'язано це з незначними енерговитратами для функціонування мікроконтролерів на локальних об'єктах з необмеженим часом експлуатації.

Всі програми вищерозглянутих мікропроцесорних пристроїв входять в пакет навчальних програм "SinSys" версії v.1.07 і вище. Програми можуть ви­користовуватися для експериментів як в навчальних цілях, так і для реалізації їх на об'єктах за допомогою персональних комп'ютерів з операційними системами Windows 98/Me/2000/XP.

12.7. Контрольні запитання

Поясніть призначення підпрограм у програмах.

Що таке позиційний керуючий пристрій?

Як підключається виконавчий елемент до мікро-ОЕМ?

Поясніть особливості багатоканальних керуючих пристроїв.

Поясніть особливості сучасного програмування під ОС Windows.

Поясніть призначення інтерфейсу користувача Windows - додатків.

Охарактеризуйте відомі алгоритми систем автоматики на базі персона­льних комп'ютерів.

Охарактеризуйте особливості систем автоматики, що проектуються на базі мікроконтролерів.

Поясніть особливості LPT- і COM - портів ПК.

10.       Які відомі мікропроцесорні системи автоматики, вживані на об'єктах
електричного транспорту?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я