12.5. АРМ оператора МПК депо

Windows - додаток "SauMUK" розроблений в лабораторії мікропроцесор­них пристроїв ХНАМГ для організації АРМ оператора МПК депо. Інтерфейс користувача ілюструє лінію обслуговування рухомого складу депо, на постах якого розміщено різне технологічне устаткування (рис .12.7).

Оператор МПК на різних постах включає електрообладнання і вимикає його при завершенні відповідних робіт.

Дана програма ілюс трує можливість автоматизації процесу управління всім устаткуванням на постах МПК депо. Алгоритм роботи АРМ МПК забезпе­чує:

- автоматичний і ручний режими управління устаткуванням МПК;

- контроль потенціалу на кузові рухомої одиниці (РО);

- керування електричними приводами воріт на вході і виході МПК;

- включення автономного низьковольтного джерела живлення контакт­ної мережі в приміщенні МПК і засобів контролю якості води;

- включення і виключення мийних барабанів;

- керування насосами подачі технічної води з місткостей локальної во­доочисної установки;

7 - включення і виключення вентиляторів для видалення залишків води з поверхні РО.

Подпись:

!3 W

E 4 k

ElecdrofiicLdg «ЗгшЬ+uk»

&й ї     a

ея *їтіп

Коп грен ни И1Ц1Ы .и

Рис .12.7 - Інтерфейс користувача Windows - додатку "SauMUK"

Для підключення до ПК периферійного устаткування використовуються АЦП (рис .12.6) і підсилювачі з гальванічною розв'язкою (рис .10.8, 10.9 ). Вище­згадані пристрої підключаються до 25 - контактного розйому LPT - порту ПК відповідно (табл.12.1).


Завдання за часом на постах обслуговування РО може бути вибрано в ін­тервалі від 1 до 999 с. Вибір тимчасових затримок дозволяє автоматизувати процеси включення і виключення устаткування, використовуваного при обслу­говуванні рухомого транспорту, пересування якого в мийно - прибиральному корпусі здійснюється з постійною швидкістю.


4

Мийні барабани - 1

17

Фільтри очистки води

5

Мийні барабани - 2

18

-

6

Водяний насос

19

-

7

Сушильна установка

20

-

8

Привод вихідних воріт

21

GND

9

Дистанційний пульт управління

22

GND

10

АЦП ПЕ

23

GND

11

АЦП ПЕ

24

GND

12

АЦП ПЕ

25

GND

13

АЦП ПЕ

-

 


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я