11.3. Програма на С

Для програмування на мові Сі (C++ поліпшена версія мови C) слід пам'я­тати, що кожна змінна спочатку оголошується. Оголошення всіх величин краще всього поміщати на початку функції. Інструкцію слід забезпечувати короткими коментарями, позначаючи їх символом "//". Інструкція оголошення будь-якої змінної має вигляд "Тип Ім'я Змінна;". Оскільки компілятор мови Сі розрізняє прописні й рядкові букви, то про це завжди слід пам'ятати. Основними число­вими типами мови є: int (цілий) і float (дробовий). Функція printf забезпечує ви­ведення повідомлень на екран. Виведення кількості цифр в результатах задаєть­ся величиною "n".

Реалізацію алгоритму заданого на рис .10.1 ілюструє наступний текст:

//Обчислення суми трьох чисел

#include <stdio.h>

#include <conio.h> void main()

{

float B,C,D; // початкові величини float A;       // сума

int n;    // кількість сумарних членів

ргкиТ("Ввести початкові дані -> "); A=B+C+D;

ргкиТ("Результат розрахунку: \n", А); printf("\n Для завершення натиснути <Enter>"); getch();

}

Після виправлення помилок програма транслюється і в кодованому ви­гляді (аналогічно вигляду 11.1) "зашивається" в пам'ять МП, наприклад, мікро-контролера. Для цієї операції використовується програматор конкретного мік-роконтролера.

Можливості мови Сі значно вищі, ніж мови Basic. Очевидно, що її осво­єння вимагає великих витрат часу. Для вивчення мови Сі існує навчальна про­грама " Мандрівник" ("Странник"), яка має докладні коментарії на англійській і російській мовах.

11.4. Контрольні запитання

Поясніть поля лістингу програми на асемблері.

Поясніть призначення концептуальної схеми алгоритму.

Поясніть призначення функціональної схеми алгоритму.

Як виглядає програма в пам'яті МПП?

Чи можна визначити час виконання програми, використовуючи її ліс -

тинг?

Який вигляд має лістинг програми на мові Basic?

Поясніть призначення слов RUN, PRINT, INPUT, FOR, GOTO, GOSUB,

END.

Які особливості програмування на мові Сі?

Пояснити популярність мови Сі при програмуванні МПП автоматики.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я