10.1. Характеристики мікропроцесорних систем

Мікропроцесорною системою (МПС) називають сукупність інформацій­но-обчислювальних засобів. У МПС входить один або декілька мікропроцесо­рів. Для побудови МПС потрібен обмежений набір мікроелектронних ресурсів, оскільки реалізація більшості функцій покладається на програмне забезпечення. Таким чином, МПС - це цифрові системи оброблення інформації і керування, функціональні можливості яких визначаються програмним забезпеченням, а взаємозв'язок із зовнішнім середовищем здійснюється периферійними (зовніш­німи) пристроями (ПП.). На основі МПС на транспорті реалізують локальні си­стеми контролю, спостереження, діагностики, управління, інформаційні мережі, системи штучного інтелекту та багато інших.

МПП у системах об'єднані між собою внутрішньосистемним інтерфейсом і взаємодіють за адресним принципом.

Інтерфейс (Interface) - сукупність уніфікованих інформаційно-логічних, технічних і програмних засобів, які забезпечують оптимальний алгоритм взає­модії всіх компонентів МПП або сполучення їх між собою.

Інформаційно - логічні вимоги визначають структуру і склад ліній і сиг­налів, способи керування та формати даних, адрес і команд, протоколів обміну для різних режимів і фаз роботи.

Внутрішньосистемний інтерфейс найчастіше реалізують на основі спіль­ної системної шини, по якій передаються адреси, дані й команди. Системна шина може мати окремні шини для адрес і даних або суміщені шини ад­рес/даних, які передаються мультиплексним способом.

Мікропроцесорні системи поділяються на універсальні, спеціалізовані й багато процес орні (рис .10.1).


Універсальні МПС орієнтовані на розв'язання широкого класу задач:

мікроЕОМ - комп' ютер малих розмірів на основі мікропроцесора. Це найбільш поширений клас МПП для різних технічних систем на транспорті;

ПЕОМ - персональні мікроЕОМ, разраховані на масового користувача;

робочі станції - різні автоматизовані робочі місця;

сервери - виконують частину функцій з обслуговуванням груп користу­вачів (розподіл ресурсів пам'яті, баз даних, принтерів та ін.);

мейнфрейми - великі універсальні комп'ютери;

кластерні системи - об'єднання машин з єдиним механізмом керування і програмного забезпечення, які забезпечують розподіл ресурсів, високу готов-ніс ть, зручність розширення конфігурації.

Спеціалізовані МПС орієнтовані на вирішення спеціалізованих задач ке­рування чи обробки інформації у складі технічних систем, цифрової обробки с игналів, обробки графіки.

Багатопроцесорні системи забезпечують функціонування багатьох проце­с орів під спільним керуванням.

Основними технічними характеристиками МПС є: розрядність, ємність пам' яті, продуктивність, число зовнішніх пристроїв та їхня пропускна здат-ніс ть, функції системи і склад програмного забезпечення.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я