8.8. Способи адресації

Приклади способів адресації:

неявний, який не вимагає операндів (HLT - зупинка, EI - дозвіл перери­вання, NOP - немає операцій);

прямий - адреса операнда визначається значеннями другого і третього байтів команди:

LDA 1213 (виконавча адреса 1213 знаходиться в команді); ADD AL, BL (DATA8) - обидва операнди мають пряму регістрову адре­с ацію;

JMP CX (DATA16) - безумовний перехід на адресу СХ; JMP 2530 - перехід на адресу 2530:

-           безпосередній - операнд задається безпосередньо в команді: ADD AX, DATA16;

SUB BL, DATA8.

регістровий - як операнд використовують зміст регістра, вказаного в першому байті команди;

непрямий - адреса операнда визначається змістом регістрової пари (таких, як BC, DE, HL);

-           індексна адресація (з регістром D1): MOV D1,5500H.

Адресація з покажчиком стека називається непрямою з авто індекс уван-ням. При виконанні деяких команд застосовуються комбіновані адресації, на­приклад, регістрова для акумулятора і непряма для комірки за спеціальною ад­ресою М (комірка пам'яті, адресу якої задає зміст регістрової HL-пари, тобто М = (H,L)).

Вивчення правил застосування команд мови асемблер вимагає часто гли­бокого вивчення чужих налагоджених програмних продуктів, функціонування яких зрозуміле при використанні конкретного МПП з відомою структурою.

8.9. Контрольні запитання

Поясніть призначення генератора тактових імпульсів в МПП.

Поясніть формати команд.

Охарактеризуйте мову асемблер.

Поясніть оператори мови асемблер.

Поясніть призначення програмних засобів.

Яку призначення операційної системі або програми монітор в МПП?

Які основні етапі створення програм?

Поясніть фазі створення програмних проектів.

Які існують алгоритми і етапи їх створення?

Поясніть призначення блок - схем програм.

Охарактеризуйте блок-схеми мікропрограм.

Назвіть і поясніть групи системи команд мови асемблер.

Охарактеризуйте список команд восьмирозрядного мікропроцесора.

Поясніть призначення програматорів.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я