8.5. Структура програмного забезпечення

Створення програм не є окремим напрямом в технічних науках, суть тут полягає в тому, щоб використовувати якийсь метод, що дозволить одержати добре написану, читабельну програму.

Програмування прикладних завдань вважає за краще:

Створення структурованої програми, яка зручна при налагодженні про­грами.

Включення в структуру об' єктних модулів, раніше створених незалежно один від одного, що вимагає обов'язкового розбиття будь-якого проекту на де­кілька окремих частин.

Програмні продукти експлуатуються не його творцями, а іншими кори­стувачами, які повинні добре розуміти структуру використовуваного програмо­ваного технічного рішення.

Існує п'ять фаз створення реальних проектів:

Аналіз з метою ясного розуміння призначеного МПП.

Проектування визначає спосіб досягнення необхідних характеристик.

Реалізація досягається кодуванням проекту на мові програмування.

Тестування підсистем проекту.

Налагодження окремих функцій.

Тестування системи всього проекту в цілому.

Документація для користувачів програмним продуктом.

Структура конструювання програм ведеться "зверху - вниз". Ідея полягає в послідовному розбитті конкретного пристрою на все менші й менші частини. Такий підхід забезпечує систематичний аналіз програмного завдання, що є де­ревом, де компоненти нижнього ряду є складові частини компонента верхнього ряду (рис .8.3).


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я