7.7. Адресний простір МП і МК

Під адресним простором МП розуміють загальну множину адрес регістрів пам' яті, доступних для програм, які виконує МПП. Розмір адресного простору визначається кількістю ліній зв'язку адресної шини і виражається в одиницях мінімальних адресованих елементів пам'яті - байтах, або в похідних одиницях. Наприклад, якщо адресна шина має 16 ліній зв'язку, то розмір адресного прос­тору становить 216=65535 байт.

Для полегшення орієнтування в адресному просторі МПП складають кар­ту пам'яті, в якої всі адреси регістрів пам'яті розподіляють на окремні області. У загальний адресний простір мікроЕОМ часто включають і адреси пристроїв вводу - виводу.

Адресний простір МК (АПМК) складається з адресних просторів регіст­рового файлу (АПРФ) і пам'яті (АПП). У АПРФ включені периферійні регістри, регістри керування, порти вводу - виводу і регістри загального призначення, які утворюють ОЗП МК. АП пам'яті утворено елементами внутрішньої і зовні­шньо ї пам'яті програм для зберігання програмного коду і елементами зовніш­ньої пам'яті для зберігання даних і розміщення стека.

Прилад пам'яті мікропроцесорного пристрою має наступну структуру: ПЗП операційної системи (програма монітор), регістри контролера прямого до­ступу, регістри контролера дисплея, регістри інтерфейсу, регістри клавіатури, екранна область (дисплей), робочі осередки програми монітор або верхня межа с тека, ОЗП користувача.

Стек МК може розташовуватися у внутрішньому ОЗП або в зовнішній пам'яті даних. Розміщення стека програмується розробником. При функціону­ванні МК стек може переповнюватися, але в цьому випадку результат роботи МПП буде непередбачуваний.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я