7.6. Функціональні структури МПП


За кількістю виконуваних програм розрізняють одно- і багатопрограмні МПП. В одно програмних МШ1 в кожний момент часу виконується тільки одна програма. Перехід до наступної програми відбувається тільки по завершенні поточної програми.

У багатопрограмних МПП виконуються кілька програм. МПП такого типу спроможні контролювати стан одноразово декількох об'єктів керування або ви­рішувати задачі різних видів.

Універсальні МШ1 можна використовувати для вирішення різних завдань, але часто застосування таких пристроїв для виконання завдання одного конкре­тного виду є надто дорогим для споживача.

Спеціалізовані МШ1 дають змогу різко збільшити продуктивність і ско­ротити витрати на створення та експлуатацію системи керування. Як правило,

такі МПП придатні для виконання задач лише одного виду, наприклад, мікро-контролери для керування локальним устаткуванням на рухомих одиницях, за­собами захисту від коротких замикань, системами обмеження і вибору оптима­льної швидкості руху, обліку і економії електричної енергії, та багатьох інших. Це найпоширеніші технічні рішення на базі ВІС.

Для вирішення подібних завдань використовують програмовані логічні інтегральні схеми (ПЛІС - Programmable Logic Device, PLD). ПЛІС навіть в єдиному екземплярі дозволяє створювати спеціалізовані програмовані технічні засоби автоматики. Такі пристрої реалізуються на простій друкарській платі малих розмірів, їх впровадження здійснюється в найкоротші терміни. Пристрої відрізняються високою надійністю, а схеми мають надійний захист від копію­вання. На транспорті такі технічні рішення знайшли широке розповсюдження. Пов'язано це з тим, що фірми - розробники таких технічних засобів гарантують їх обслуговування, ремонт і модифікацію, оскільки тільки вони мають доступ до всіх секретів такого устаткування.

Програмовані логічні контролери на ПЛІС, за допомогою яких можна отримати різноманітні схеми комутації вхідних і вихідних пристроїв та інші за­вдання програмним шляхом без зміни внутрішньої структури центрального пристрою обробки інформації знаходять широке розповсюдження в локальних системах ав томатики і в мережах різних технічних і інформаційних служб на транспорті.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я