ЗМІСТ

ВСТУП           3

ОСНОВНІ РОЗДІЛИ КУРСУ "Мікропроцесорні пристрої на
транспорті"    5

ІНФОРМАЦІЙНІ ОСНОВИ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ
ПРИСТРОЇВ 6

Історія виникнення мікропроцесорних пристроїв                       6

Поняття інформації, види сигналів                        7

Кодування інформації                      10

Контрольні запитання                      14

3          ЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ                       16

Булева алгебра          16

Поняття елементів мікропроцесорних пристроїв 19

Контрольні запитання          20

4          ЕЛЕМЕНТНА БАЗА МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ПРИСТРОЇВ   21

4.1       Система логічних елементів            21

Елемент ЧИ.  21

Елемент І       23

Елемент НІ    24

Тригер            26

4.1.4а АсинхроннийRS- тригер      26

4.1.46 Синхронний RS - тригер      28

4.1.4в Тригери інших типів 29

4.2       Послідовні (накопичувальні) пристрої      31

Лічильники й дільники        31

Регістри          33

4.3       Комбінаційні функціональні схеми            35

Дешифратори            35

Шифратори    40

Мультиплексори                   41

Демультиплексори               42

Компаратори             44

Підсилювач і             46

4.4 Контрольні запитання                48

5          ОСНОВИ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ПРИСТРОЇВ

АВТОМАТИКИ                    50

5.1       Арифметичні основи МПП             50

Прин ципи побудови систем числення                 50

Переведення чисел з одн ієї системи в іншу                     51

Арифметичні операції                      52

Контрольні запитання                      54

6          МІКРОПРОЦЕСОРНА АВТОМАТИКА НА ТЕХНОЛОГІЧНИХ

ОБ'ЄКТАХ                55

Архітектура і структура МП системи керування              55

Пристрої на базі комп'ютерів і мікро-ЕОМ                       57

Структура мікроконтролера системи керування              61

Принцип програмного керування              62

Контрольні запитання                      65

7          ЕЛЕМЕНТИ МПП АВТОМАТИКИ І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ...        66

Процесори                 66

Мікропроцесори                   68

Архітектура мікропроцесорів                      69

Мікропроцесорні комплекти                       70

Архітектура однокристального мікроконтролера             72

Функціональні структури МПП                 74

Адресний простір МП і МК                        75

Пам'ять внутрішня і зовнішня                     76

Контрольні запитання                      79

8          ПРОГРАМОВАНА АВТОМАТИКА НА БАЗІ
МІКРОПРОЦЕСОРІВ                     81

Функціонування МП у часі             81

Формати команд і даних                  82

Мова асемблеру                    83

Призначення програм і етапи їх c творення                      84

Структура програмного забезпечення                   87

Алгоритми і правила їх cкладання             89

Система команд МП             91

Способи адресації                 94

Контрольні запитання                      95

9          ПРОГРАМУВАННЯ МПП НА МОВАХ ВИСОКОГО РІВНЯ             96

Особливості реалізації мов високого рівня                       96

Програмування на мові СІ              100

Системи проектування програм                 101

Контрольні запитання                      102

10        ПРИСТРОЇ ЗВ'ЯЗКУ З ОБ'ЄКТОМ КЕРУВАННЯ                     102

Характеристики мікропроцесорних систем                      104

Загальна характеристика інтерфейсів                    106

Підсистеми перетворення сигналів в МПП                      114

Послідовний і паралельний інтерфейси МПП                  114

Загальна характеристика ін терфейсів                   114

Програмовний послідовний інтерфейс                  116

Програмовн ий паралельн ий ін терфейс              117

Послідовна універсальна шина (USB)                   118

10.5     Контрольні запитання                      119

11        ПРИКЛАДИ СКЛАДАННЯ ПРОГРАМ               119

Програма на асемблері                     122

Програма на BASIC             123

Програма на С                       123

Контрольні запитання                      124

12        ПРОГРАМОВАНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИКИ                 125

Автоматична система контролю                 125

Позиційний одноканальний керуючий пристрій             127

8 - канальний керуючий пристрій              129

Система АПВ тягової підстанції                 132

Арм оператора МПК депо               136

Мікрокотролер діагностики устаткування                        138

Контрольні запитання                      142

13        ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ
ПРИСТРОЇВ             143

Характеристики експлуатаційної надійності                    143

Методи підвищення надійності мікропроцесорних керую-
чих систем автоматики                    145

Організація технічного обслуговування МПП                 149

Контрольні запитання                      151

14        ПРИКЛАДИ              152

Системи числення                152

Синтез безконтактних логічних пристроїв                       155

Кодування дискретної інформації              159

Логічні й арифметичні дії в МП                  160

Розробка блок - схем алгоритмів                162

ДОДАТКИ                 167

Таблиця Д1                167

Таблиця Д2                169

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ                 177


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я