7.5. Архітектура однокристального мікроконтролера

Однокристальні мікроконтролери - є базова основа для створення сучас-них інформаційно - керуючих систем на транспорті. Узагальнена структурна схема МК містить операційний пристрій: арифметико-логічний вузол і регістр,


прапори. Пристрій управління МК містить лічильник команд PC (Program Counter) і вузол синхронізації та управління.

Система пам'яті МК - ПЗП для зберігання програм і ОЗП для даних і стека (структура даних за принципом "останній прийшов - першим вийшов"), вико­наних у вигляді регіс трового файлу. Пристрої введення / висновку в МК пред­ставляються декількома програмованими портами Port's (рис .7.4).

На кристалі МК зроблені також ряд периферійних пристроїв: таймери / лічильники, аналогові компаратори, послідовний інтерфейс та ін.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я