7.4. Мікропроцесорні комплекти

Для побудови МПП використовують мікропроцесорні комплекти (МПК) й великі інтегральні схеми (ВІС) (рис .7.3). Основні параметри більшості МПК (серія, підгрупа МП, швидкодія в МІPS, розрядність в бітах, споживана потуж­ність, число мікросхем в серії) ілюструє табл.7.1. Залежно від виду і типу базо­вої ВІС можна виділить такі МПК:

з одним або кількома однокристальними мікропроцесорами: серії КР580, КР581, КР1810;

з багатокристальними МП: К581, К588;

із секціонованими МП: К583, К1800, К1802.


Однокристальні МП мають фіксовану структуру і систему команд. При­значені для побудови мікро- і міні-ЕОМ. Однокристальні мікро-ЕОМ на транс -порті виконують функції контролю, керування і діагностики.

Швидкодія в MIPS - для операцій типу регістр - регістр.

Модульні МП орієнтують на реалізацію конкретних алгоритмів, напри­клад, оброблення цифрових сигналів.

Секціоновані МП забезпечують побудову високопродуктивних універса­льних МПП методом нарощування числа секцій.

Поява МП була еволюційним процесом переходу в новий якісний стан обчислювальної техніки і систем автоматизації технологічних процесів і вироб­ництв.

До техніко-економічних переваг МП відносять:

Високу швидкодію і надійність, малу потужність споживання, малі розміри й масу, низку вартість.

Простоту технічного  обслуговування,  складання  і розширення

МПП.

Можливість побудови потужних МПП з паралельною обробкою ін­формації.

4.         Реалізацію розподільних систем контролю, діагностики і керування.
Розвиток МП у часу ілюструє табл.7.2 для виробів різних фірм.

У перших МП рівень інтеграції визначався тисячами транзисторів на кри­сталі У сучасних МП ця величина досягла десятків мільйонів. При цьому тран­зисторні складки можуть працювати на частотах більше 2500 Мгц. Нові поко­ління МП з'являються кожні два роки.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я