5.2. Арифметичні операції

Всі операції в МПП виконуються в арифметико - логічному пристрої (АЛП). Числа, які беруть участь в операціях, називаються операндами. Основ­ною операцією в АЛП є додавання. Операція віднімання замінюється додаван­


ням операндів. Операції множення і ділення зводяться до багатократних дода­вань і зсувів (табл.5.1).

Операція додавання в АЛП виконується функціональним вузлом - сума­тором. Він складається з окремих логічних схем, які називаються однорозряд-ними суматорами. Операнди надходять з виходів регістрів операндів.

Машинні зображення від'ємних операндів одержують за правилами пред­ставлення чисел, наприклад, в оберненому коді (табл..5.2). Прямий, обернений і доповняльний коди використовують для записування знака числа, заміни операції віднімання чисел додавання їхніх кодів, а також для визначення пере­повнення розрядної сітки. Для представлення знака числа у них відводиться знаковий розряд, який розташовується зліва від числа і відділяється комою. У знаковий розряд записується нуль - для позитивного числа і одиниця - для не­гативного.

Операція множення чисел складається з декількох циклів. Цикли завер­шуються зсувом на один розряд. Наприклад, зсув вліво на один розряд еквівалентний множенню на два.

Для простоти виконання арифметико - логічних операцій в МПП є функціональний вузол призначений для перетворення, наприклад, двійкового коду з однієї форми в іншу.


5.3. Контрольні запитання

Що таке система числення?

Які існують системи числення?

Поясніть принцип створення позиційних систем числення.

Поясніть спосіб перетворення десяткового коду в бінарний.

Переведіть задане (DEC) число в BIN систему і перевір ьте результат.

Переведіть задане (HEX) число в BIN систему і перевір ьте результат.

Що таке операнд?

Поясніть функції АЛП в МПП.

Поясніть операції додавання, віднімання, множення, зсуву.

10.       Поясніть призначення прямого і оберненого кодів.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я