10.4. ГЕС і їхній вплив на довкілля

До початку 70—х років. ХХ ст. у всьому світі було збудовано понад 315 великих водосховищ із площею дзеркала кожного більше 100 км2. Сюди входять і два найбільші в Україні водосховища: Кременчуцької ГЕС — 2 500 км2 і Каховської ГЕС — 2 150 км2. За наявними оцінками, об'єм водосховищ світу до 2000 р. мав досягти 10 000 ...12 000 км2.

Усього кілька десятиліть тому надзвичайно поширилася думка, за якою ГЕС не можуть неґативно впливати на довкілля. Проте з часом стало ясно, що у процесі будівництва й експлуа­тації ГЕС природному середовищу завдається неабиякої шкоди

(рис.10.4).

Найбільшим лихом є саме водосховища, велику частину яких становить мілководдя. Площі мілководдя є особливо великими при зареґулюванні рівнинних річок, коли загати ГЕС спору­джують у рівнинній місцевості, наприклад ГЕС Дніпровського каскаду. Вода мілководдя інтенсивно прогрівається сонцем, а це створює сприятливі умови для розвитку синьо-зелених водоростей та інших евтрофікаційних процесів. Унаслідок створення водосховищ забруднюється територія, що дорівнює площі його дзеркала. Для акумуляції 1 км3 води у водосхови­щах, споруджуваних на рівнинних річках, площа затоплення становить близько 300.320 км2, на гірських річках — близько 80...120 км2, а тому розвивати гідроенергетику краще в гірській місцевості. У результаті фільтрації води у водосховища навколо нього формується обширна зона підтоплення. Хвильові явища викликають перероблення берегів і їхнє обвалення, що збіль­шує площі мілководдя. Мілководдя і підтоплення сприяють заболочуванню територій, прилеглих до водосховища.

До найважливіших характеристик водосховища належать: розмір дзеркала водосховищ, наявність у них мілководдя, вплив на місцевий клімат, цінність земель, під них відведених, стан ґрунтів і рослинності, а також вплив на рибне господарство і водний (річковий) транспорт.

Найістотніші чинники впливу на локальні умови є такими: зміна ландшафту, рівня ґрунтових вод, переформовування бе­регів, а також зміна інших природних умов (ґрунту, рослинного і тваринного світу) як у районах водосховища, так і нижнього басейну ГЕС.

Зміна гідрогеологічного режиму річок під час спорудження ГЕС характеризується: зміною перерозподілу стоку; зміною рівневого режиму і його залежності від вітрів; зміною режимів течій, хвильового, термічного й льодового режимів. Швидкості течії можуть зменшуватися в десятки разів, а в окремих зонах

Подпись:

водосховища виникають цілком застійні зони. У мілководних частинах можна спостерігати різкі коливання температури води залежно від зміни температури повітря. Звідси, нерівномірність температур по поверхні водосховища.

Змінюється тепловий режим у нижньому б'єфі водосховища: восени надходить тепліша вода, нагріта у водосховищі за літо, а весною - холодніша на 2-4 °С унаслідок охолодженя в зимові місяці. Ці відхилення від природних умов розповсюджуються на сотні кілометрів від греблі ГЕС.

Істотних змін зазнають гідрохімічний і гідробіологічний режими водних мас. У верхньому б'єфі маси води насичуються органічними речовинами, що надходять разом з річковим сто­ком і вимиваються із затоплених ґрунтів. У нижньому, навпаки, збіднюються, оскільки мінеральні речовини внаслідок малих швидкостей течії осідають на дно. Як у верхньому, так і в ниж­ньому б'єфі змінюється газовий склад і газообмін води.

Під тиском величезних мас води, накопичених у водосхови­щах, нерідко відбувається просідання земної поверхні, зіставне із землетрусами силою до 2-3 балів. У результаті зміни руслових режимів у водосховищах осідають наноси. Зареґулювання річ­кового стоку відображається на стані морського середовища.

Ураховуючи розмаїті дії водосховищ на довкілля, уже нині фахівці доходять висновку про спорудження надалі переважно середніх і малих водосховищ. Об'єктивна відповідь на питання про вплив ГЕС на довкілля залежить, здебільшого, від характе­ристики майбутнього водосховища з урахуванням усіх названих чинників. Доцільність будівництва кожної конкретної ГЕС слід розглядати індивідуально.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я