8.3. Ефективність застосування ВЕР

Паливні ВЕР потрібно використовувати як паливо повністю (100 %). Об'єм застосування вторинних енерге­тичних ресурсів, що утилізуються з перетворенням енергоносія, визначено можливим виробленням електроенергії в утилізацій­ній установці.

Можливу кількість утилізованої теплоти для виробництва водяної пари або гарячої води за рахунок теплових ВЕР загалом визначають відповідно до формули:

QT = G (h — h2) р(1 — (8.1)

а для виробництва холоду так:

Qx = Qt£, (8.2)

де G — витрата енергоносія ВЕР в утилізаційній установці; h1 і h2— ентальпія енергоносія відповідно на вході й виході з УУ; в — коефіцієнт, що враховує невідповідність режиму і кількості годин роботи УУ та аґреґату-джерела ВЕР; \ — коефіцієнт утрат теплоти УУ в зовнішнє середовище; є — холодильний коефіцієнт.

Кількість виробленої теплоти в УУ можна визначити також за формулою

qt = Єв»Л' (8.3)

де пу — умовний ККД утилізаційної установки.

Можливу кількість електроенергії в утилізаційній турбіні за рахунок ВЕР у вигляді надлишкового тиску визначають за формулою

W = Мжрті-пЛЛ' (8.4)

де МВЕР — часова кількість енергоносія (рідини або газу, що має підвищений тиск); т — кількість годин роботи аґреґату-джерела ВЕР у розглядуваний період; I — робота ізоентропного розширення енергоносія; це. — внутрішній відносний ККД турбіни; т\м — механічний ККД турбіни; цг — ККД електрогенератора.

Якщо до конденсаційної турбіни від теплоутилізаційних установок надходить водяна пара високих параметрів, кількість енергії визначається відношенням

W = Qm/qK, (8.5)

де Qm — кількість теплоти, що надходить до турбіни від теплоу-тилізаційної установки; дк — питома витрата теплоти на вироб­ництво електроенергії в конденсаційній турбіні.

Економічну ефективність використання ВЕР детермінує значення зведених витрат на систему енергопостачання, енерге­тичну установку або аґреґат,

В = С + Ен k, (8.6)

де В — зведені витрати, грн/р.; С — річні експлуатаційні витрати (собівартість), грн/р.; Ен — нормативний коефіцієнт ефектив­ності капіталовкладень, який для енергетичної галузі дорівнює 0,12 рік-1; К — капіталовкладення, грн.

Економічно найефективнішим є варіант, який характери­зується мінімумом зведених витрат ВтЫ. Зведені витрати для варіантів енергопостачання з утилізацією ВЕР можна окреслити за співвідношенням

В  = С  + ЕК , (8.7) а для енергопостачання без утилізації ВЕР за рівнянням

В .   = С .   + ЕК,  , (8.8)

б. ут    б. ут        н    б. ут7          v '

де індекси ут і б. ут указують на варіант енергопостачання.

Економічний ефект від використання ВЕР визначається різницею в річних зведених витратах за порівнюваними варіан­тами:

ДВ = В б      — В      = C б   — С— Е (К — К б т). (8.9)

б. ут mm         ут mm б. ут        ут        н v   ут           б. ут7  v '

Використання ВЕР є економічно доцільним для позитивного значення різниці (ДВ > 0).

ч ч ч ч ч Ич ч

ч ч ч ч ч


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я