ЗМІСТ

ВСТУП           3

ЕНЕРГЕТИКА

І МАЙБУТНЄ ЗЕМЛІ          7

Основні поняття і визначення         7

Енергія і життя          14

Енергетика і цивілізація       16

Енергія - головна проблема сучасності      20

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ Й ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

ЕНЕРГЕТИКИ          22

2.1 Загальні питання 22

Енергоспоживання і його показники

як критерії добробуту суспільства  24

Енергетика й екологія          30

СТРУКТУРА І ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ            44

Ключові поняття й дефініції            44

Ланцюг перетворення енергії         46

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК)   50

Структура і тенденції

розвитку ПЕК та енергоспоживання         61

Енергетика і довкілля — системний підхід .... 68

Комплексний вплив

енергетики на економіку     77

ПАЛИВНО-
ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ  91

Природні ресурси     91

Викопне органічне паливо  92

Склад і характеристики

органічного палива  97

Нетрадиційні і відновлювані
енергоресурси            103

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЧНОГО

ПАЛИВА В ЕНЕРГЕТИЦІ 107

Роль органічного палива

й основи теорії горіння        107

Закономірності утворення екологічно
шкідливих речовин під час горіння палива           110

Характеристика шкідливих речовин у продуктах згорання палива

та їхній вплив на довкілля   117

Нормування вмісту шкідливих речовин

у продуктах згорання органічного палива            122

ТРАДИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИКА      127

Основні типи             127

електричних станцій            127

Енергогенерувальні потужності     130

Джерела енергії малої енергетики  142

АЛЬТЕРНАТИВНА

ЕНЕРГЕТИКА          144

Відновлювані джерела енергії        144

Геліоенергетика        152

Вітроенергетика і мала гідроенергетика .... 166

Біоенергетика            178

Інші нетрадиційні

природні джерела енергії     190

ВТОРИННІ

ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ  207

Класифікація вторинних енергетичних

ресурсів (ВЕР)          207

Стан використання вторинних
енергетичних ресурсів         211

Ефективність застосування ВЕР     219

ТЕПЛОВІ НАСОСИ -

АЛЬТЕРНАТИВНІ ЕКОЛОГІЧНО

ЧИСТІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ           222

Стан, потенціал і перспективи

розвитку теплонасосної техніки     222

Термодинамічні основи роботи

і характеристики теплових насосів            226

Напрями використання і класифікація      233

Головні типи теплових насосів       239

Використання низькопотенційних

ВЕР на основі ТНУ   243

ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ

ОБ'ЄКТІВ НА ДОВКІЛЛЯ 252

Загальні питання взаємодії

традиційної енергетики з довкіллям                      252

Взаємодія ТЕС із довкіллям             257

10. 3. Перспективи розвитку

ядерної енергетики й екологічні проблеми           262

ГЕС і їхній вплив на довкілля                     284

Екологічні аспекти

нетрадиційної енергетики               287

ЕНЕРГЕТИКА

Й ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА           293

Енергопостачання

та екологічна ситуація в Україні    293

Енергетичні аспекти екологічної безпеки 299

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ

ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

І СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ           303

Консалтингові схеми в енергетиці            303

Енергетичний аудит

і методичні основи його проведення         307

Енергетичний менеджмент 312

Енергозбереження    317

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ

ГОСПОДАРСТВІ    323

Комунальні енергопідприємства

ЖКГ - складова частина малої енергетики            323

Концептуальні положення розвитку
комунальної енергетики України   328

Концептуальні положення і головні напрями енерго- та ресурсозбереження в ЖКГ ... 337

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ... 352


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я