4.1. Природні ресурси

Природні ресурси и

Викопне органічне паливо и

Склад і характеристики органічного палива и

Нетрадиційні і відновлювані енергоресурси

Основою функціонування енергетики як паливно-енергетичного комплексу є забез­печеність ресурсами в конкретних умовах довкілля. Тому вже з початку XX ст. розвиток енергетики й енергопостачання розглядають як загальну систему використання природ­них ресурсів.

Природні ресурси — це запаси сировини та енергії, які видобувають з біосфери, на­приклад, будівельні матеріали, метали, вода, викопне паливо, геотермальна енергія тощо. Іншими словами, природні ресур­си — то засада людської цивілізації як форми контрольованого існування на всіх фазах її розвитку. Розвиток технології змінює напрям, масштаби і форми їхнього використання, ви­значає появу нових ресурсів.

Природні ресурси поділяються на дві категорії: відновлювані, які завдячують своїм походженням сонячній енергії (дощова вода, енергія вітру, продукти харчування, бавовна та вовна, деревина та ін.), і невідновлювані,

або мінеральні ресурси, а саме: органічне паливо (вугілля, нафта, торф), мідь, залізо, уран, золото та ін., формування яких відбу­валося протягом мільйонів років. Друга категорія ресурсів чітко фіксована і практично не відновлюється. Саме мінеральні ресурси визначають шляхи розвитку людської цивілізації. Класифікація корисних копалин та енергетичних ресурсів подана на рис. 4.1.

Мінеральні ресурси розміщені вкрай нерівномірно, деякі з них (нафта, газ, уран тощо) є обмеженими, а тому неможливо зберегти стабільні темпи їх розробки й використання.

Як правило мінеральні ресурси поділяють на дві групи: до першої належать ресурси, що їх видобувають у поточний період часу та називають видобувними запасами, до другої — потенційні ресурси, котрі завдяки своїм розмірам і місцеположенню за від­повідних умов можуть бути використані в майбутньому.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я