АННОТАЦІЯ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА:

ЕНЕРГЕТИКА, ДОВКІЛЛЯ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Маляренко В.А. - Енергетика і навколишнє середовище

Харків

Видавництво САГА 2008

ББК 31.38 М 21 УДК 621.311:502.5

Рецензенти: А.Л. Шубенко, д-р техн.наук, проф., зав. відділом оптимізації турбомашин Інституту проблем машинобудування НАН України ім А.М. Підгорного В.У. Кизилов, проф., зав. кафедрою електричних станцій Національного технічного університету "ХПІ"

Рекомендовано до друку: Вченою радою Харківської Національної академії міського господарства (Протокол № 5 від 06.02.2004 р.); Президією Академії Наук вищої школи України (Протокол № 3 від 19.03.2004 р.)

ISBN 978-966-2918-47-2

© Маляренко В.А., 2008 © "Видавництво САГА", макет, серійне оформлення, 2008


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я